contact zoeken wedstrijden

Trio Nynke Sijbrandij wint met teenlengte

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: x-lent.nl

De finale zaterdag op de Gouden Wilhelminapartij voor dames hoofdklas was uiteraard te voorspellen met de parturen van Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia tegenover Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Gelukkig is de rivaliteit en het krachtsverschil zo gering dat je ook bijna altijd een spannende eindstrijd mag verwachten. Met een moeilijk te voorspellen uitslag, alhoewel de rode brigade dit jaar net iets betere papieren lijkt te hebben.
 
Wat dit jaar ook moeilijk is te voorspellen is de keuze van wie koning of koningin wordt. Op ietwat onnavolgbare wijze was de keus gevallen op Nynke Sijbrandij. Niet dat de keus van Sijbrandij een dramatische keus was zoals dat in Dronryp bij de heren wel het geval was. Maar toch zou je ook bij het kiezen van een koning of koningin graag willen dat het motto vooral is doe het goed of doe het niet.
 
Die finale leek aanvankelijk richting een strafexpeditie te gaan met een royale 4-1 voorsprong van het trio Sijbrandij. Misschien moesten de blauwhemden nog herstellen van de schrik voor de finale toen de beide parturen keurig op een rij stonden te wachten op het Fries volkslied dat maar niet kwam. Geen ramp natuurlijk, eerder hilarisch.
 
De echte oorzaak van die achterstand heette Marrit Zeinstra die in die beginfase wel raad wist met de hoge ballen van Wijnia. ‘Ha noch nea ien fan Peins sa fier útslaan sjoen’, zo merkte iemand van de oude garde achter het perk op. Waarop een discussie volgde over de capaciteiten van kaatser Hobbe Meijer die ook uit Peins kwam. Toen Sijbrandij echter op 4-1 en 4-6 het perk miste, gloorde er weer hoop voor trio Tuinenga. Mede door het tactische inzicht dat de doorgaans plattere bal van Krol misschien wel een beter alternatief was als tweede opslag.
 
Natuurlijk was het pech voor het wel erg sterke perk Scheepstra-Zeinstra dat Zeinstra de bal ‘oan’ sloeg tegen Scheepstra op 2-4 en 6-2 en zo de opslagbal van Tuinenga promoveerde tot zitbal met de niet onbelangrijke aansluitende  4-3 stand aan de telegraaf. Met op 4-6 een wel erg nuttige zitbal in het volgende eerst van Krol. Gelijke stand, gelijke kansen met een erg korte perkwissel tussen Scheepstra en Zeinstra om tactische redenen. Scheepstra sloeg op 6-2 boven en Tuinenga zorgde een eerst later op 6-0 met een zitbal voor 5-5. Op die stand en 6-2 met een royale kaats voorbij de opslag sloeg Scheepstra voor de derde keer in het laatste eerst boven.
 
Dat betekende het einde van de Gouden Wilhelminapartij met een slot dat wel erg veel moest compenseren wat betreft spanning en kwaliteit. Ook de nieuwe formule van kaatsen om de derde prijs leverde niet veel meer op dan een omloop extra kaatsen. Want ook hier was weinig spanning en gevoelsmatig is spanning in een  verliezersronde toch een ander verhaal dan ‘der ôf’ in de traditionele formule.
 
Op weg naar die finale kreeg het partuur Sijbrandij slechts een eerst tegen terwijl het partuur van Tuinenga vijf eersten tegen moest toestaan. Tegen Wybrig Bakker, Corry Kroondijk en Fiera de Vries waren dat er drie.  Opvallend in die partij was halverwege de perkwissel tussen De Vries en Kroondijk nadat Tuinenga op 3-2 en 6-0 een zitbal afleverde. Bij de opslag van Tuinenga ging De Vries toen voorin en bij Wijnia stond de kleinere Kroondijk in het voorperk. Merkwaardig omdat de behendige Kroondijk met vier bovenslagen toch beter op dreef was dan haar maat De Vries. Terwijl Bakker wat te veel het perk miste in deze partij.
 
Het kaatsen om die derde prijs levert meer omlopen op maar kan niet verhullen dat het in de breedte bepaald niet overhoudt. Want ook de partijen om die derde prijs leverden weinig spanning op. Aan de andere kant kun je alles relativeren als je het dameskaatsen vergelijkt met de grote sporten van deze tijd. Bij de Giro in Italië kijk je urenlang nergens naar, die ‘grote’ voetbalfinale van zaterdagavond leverde misschien twintig minuten amusement op bij een wedstrijd van negentig minuten. Dus waar hebben we het over?
 
 
Uitslag Menaam: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden) (koningin), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Leeuwarden); 2. Ilse Tuinenga (Franeker), Louise Krol (Broeksterwâld) en Sjanet Wijnia (Wommels); 3. Anna-Brecht Bruinsma (Leeuwarden), Anne Monfils (Groningen) en Margriet Bakker (Leeuwarden)
 
Cijfers Menaam:
 
Eerste omloop: 1. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Jeska Terpstra – 2. Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Annelien Broersma 2-5 en 6-6; 3. Julia Marthine Rienks, Hesther de Boer en Marije Bodde - 4. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 0-5 en 0-6; 5. Anna Ennema, Andrea Kroes en Marije Hellinga – 6. Wybrig Bakker, Corry Kroondijk en Fiera de Vries 5-5 en 4-6; 7. Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia – 8. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra 5-2 en 6-0. Halve finale: 2. Sietske Okkema c.s. - 4. Nynke Sijbrandij c.s. 1-5 en 0-6; 6. Wybrig Bakker c.s. - 7. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 4-6. Om de derde prijs: 5. Anna Ennema c.s. - 8. Anna-Brecht Bruinsma c.s. 0-5 en 4-6. Finale: 4. Nynke Sijbrandij c.s. - 7. Ilse Tuinenga c.s. 5-5 en 6-2.

281398378_573451894201459_6258792320612649667_n
282248914_431903918342030_1158771018057374322_n

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers