contact zoeken wedstrijden

Johan Dijkstra 1940-2021

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma

IMGP8893

‘In stille kracht, net ien foar op de foargrûn’, zo karakteriseert voormalig PC-voorzitter Johannes Westra de deze week op 6 september in Franeker overleden Johan Dijkstra. Erelid van de PC, 25 jaar lid van de PC in de periode 1986-2011.
 
Dijkstra werd geboren in Garyp en groeide op in Leeuwarden maar kwam uiteindelijk als directeur van de Friesland Bank in Franeker terecht. Waterpolo en kortebaanzwemmer waren zijn sporten, zo staat op de site van de PC. Sporten die niet bepaald direct raakvlakken hebben met de kaatssport. Maar liefde voor een sport kun je ook leren en in dat opzicht was Dijkstra een snelle en leergierige leerling. In dat traject hielp het natuurlijk wel dat Jan van der Meij hem in 1986 vroeg lid van de PC te worden.
 
Voor Dijkstra een onverwacht verzoek, hij had eerder de vraag voor een politieke functie binnen de VVD verwacht. Dus vroeg Dijkstra om bedenktijd om uiteindelijk toch zitting te nemen in de PC. Als vice-voorzitter, als huismeester en als penningmeester.

In bestuurlijk opzicht was Dijkstra iemand die wel wist te delegeren, maar tegelijkertijd ‘wol witte wat der oan de hân wie’, om Westra nog eens te citeren. Jarenlang stond Dijkstra voor de lastige klus van eerlijk de PC-kaarten te verdelen. En als er dan onverwacht kaarten beschikbaar kwamen door afzegging, ziekte of een overschot aan kaarten, dan ,,Regele hy dat dy kaarten goed teplak kamen by minsken dy’t je koesterje moatte’’, zoals Westra het omschrijft. Dat gebeurde veelal zonder overleg met de andere PC-leden. Onder PC-voorzitter Minne Dijkstra kwam daar een einde aan.

IMGP8692

In 2011 nam Dijkstra afscheid met een koninklijke onderscheiding terwijl hij tevens erelid werd van de PC. Daarmee was de kaatsliefde niet uitgebloeid want in 2017 werd hij voorzitter van de Stichting Keatsstêd die de theatrale voorstelling Heedaar! in 2018 op it Sjûkelân mogelijk maakte. Daar bleef het niet bij want Dijkstra en zijn vrouw Imkje bleven reguliere bezoekers van kaatspartijen tot een ernstige ziekte dit onmogelijk maakte. Met een knipoog naar het zwemverleden van Dijkstra merkte Westra later na die zo natte PC-finale van 2010 nog eens op: ,,Dochs wol handich datsto der by wiest yn 2010 mei al dat wetter.’’
 
Hoewel het einde zich door die ernstige ziekte al geruime tijd aankondigde, noemt Westra het plotseling overlijden van Dijkstra toch ‘emotioneel confronterend’.  Met op het afscheid op 9 september de herinnering: een integer mens.  Een groter en mooier compliment kan een mens bij zijn afscheid niet krijgen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers