contact zoeken wedstrijden

Simon Zijlstra koning in Reduzum!

Tekst en foto: Lijkle Spijksma

Invaller Simon Zijlstra (Easterlittens) voor Hylke Bruinsma, Martijn Olijnsma (Grou) en Alle Jan Anema (Grou) zijn er in geslaagd zondag in Reduzum de eerste klasse vrije formatie wedstrijd op naam te schrijven. In een spannende finale wisten zij met 5-5 en 6-2 het trio Haye Jan Nicolay (Britsum), Jelte Visser (Sexbierum) en Evert Pieter Tolsma (Winsum) te winnen.

In de halve finale  was de tegenstander van de latere winnaar partuur Simon Zijlstra c.s. het partuur Bauke
Triemstra (Sint Jacobiparochie), Pieter Jan Plat (Leeuwarden) en Sjoerd de Jong (Leeuwarden). Deze strijd werd beslist op 5-3 en 6-0.

Simon Zijlstra werd uitgeroepen tot koning van de partij.

vlnr Martijn Olijnsma, Simon Zijlstra (koning) en Ale Jan Anema
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers