contact zoeken wedstrijden

Trio Marten Bergsma 'happy together' op Rengersdag

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Ooit zongen the Turtles 'happy together' naar de hoogste positie van de hitlijsten. Het nummer komt tegenwoordig voorbij in een televisiereclame. 'Happy together' was op de Rengersdag ook van toepassing op de gelegenheidsformatie Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten die na afloop de kransen kregen omgehangen met Van Zwieten als terechte koning. Want Van Zwieten sloeg de hele dag goed uit en zijn opslag was uitstekend. In de finale kwamen André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa tot drie eersten.

De geschiedenis herhaalde zich. Net als een dag eerder in Makkum verloor Marten Bergsma zijn eerste partij om daarna als invaller met de krans het veld te verlaten. Enno Kingma was er niet, naar het schijnt in verband met corona. Kees van der Schoot en Menno van Zwieten hadden Pieter van der Schoot als invaller ingehuurd. De reglementen waren goed bestudeerd want na de winstpartij in de eerste omloop meldde Van der Schoot zich 'geblesseerd' af waarna Bergsma de klus mocht klaren.

Er gebeurde het nodige in de eerste omloop. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar troffen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Die partij zou ruim een uur duren. Het partuur van Bergsma kwam met 5-3 voor te staan maar kon het niet afmaken. Het werd 5-5 en de partij was van dien aard dat alle hout wel aan de telegraaf moést komen. Dat gebeurde waarna Bergsma werd betrapt op 'overlopen'. Drent en Kootstra konden naar huis. Bergsma kreeg als invaller een herkansing en greep die kans met beide handen aan.

Vervolgens was er het onthutsende verlies van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Van der Bos en zijn maten zaten in een blokje met drie eersteklas parturen. Op papier twee klussen die gemakkelijk geklaard konden worden. Een staand nummer zou de rest doen. Kaatswedstrijden worden echter niet op papier maar op het veld gewonnen.

Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra waren
de opponenten. 'Sjen dat we bybliuwe', zei Van der Velde. Dat liep anders. Van der Bos begon met een zitbal, gooide daarna drie ballen buiten de lijnen, gaf de bal over aan Erwin Zijlstra die ook het perk miste: 1-0 voor Youri de Groot en zijn maten. Die wisten daarna niet wat hen overkwam. Van der Bos strooide met buitenslagen zoals een helper van Sinterklaas met pepernoten. Triemstra en Zijlstra waren al blij als ze
de bal het perk uit kregen. Op 5-1 en 6-6 miste Van der Bos voor de elfde keer het perk waarmee de verrassing compleet was.

Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma kaatsten direct al om een prijs tegen Elgar Boersma, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten. Het werd een draak van een partij met uiteindelijk 29 opslagmissers. Op 5-4 en 6-6 miste Allard Hoekstra geheel in stijl het perk.

Het partuur van Tjisse Steenstra kwam in de tweede omloop tegen Bergsma, Van der Schoot en Van Zwieten met een spel om niks voor te staan. Daarna draaiden Bergsma en Van Zwieten vanaf de stuit de duimschroeven steeds verder aan. Het perk van Van der Schoot en Van Zwieten was wat beter op slag dan het perk van Hiemstra en Wassenaar. Steenstra en zijn maten kwamen na een 4-2 achterstand nog terug tot 4-3 maar daarna misten Steenstra en Wassenaar net wat te vaak het perk. Op 5-3 en 6-4 deed Hans Wassenaa dat voor het laatst.

Voor Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra zat een tweede zege er geen moment in. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa gingen er-op-en-er-over. Op 5-1 en 6-0 was de finale voor Van Dellen en zijn maten een feit.

De halve finale tussen de parturen van Haije Jan Nicolay en Marten Bergsma werd na een 1-1 stand beslist toen het partuur van Bergsma drie keer op rij op 6-6 het bordje pakte. Op 5-2 en 6-4 passeerde Jelte Visser de kaats niet.

Met maar twee punten tegen kwam het partuur van Marten Bergsma in de finale op een voorsprong van een spel. Een zitbal van André van Dellen op 6-4 betekende een spel om een eerst. Het gat werd weer een spel maar de goed opslaande André van Dellen verkleinde de achterstand andermaal tot een eerst door op 3-1 en 6-6 een prachtige zitbal te plaatsen.

Daarna steeg het foutenpercentage van Van Dellen en zijn maten naar een te hoog niveau. Gevolg een 5-2 en 6-0 achterstand. Partuur Van Dellen gaf niet op en pakte zowaar nog een eerst toen Jouke Bosje op 5-2 en 6-6 boven sloeg. Daarna was het snel gebeurd. Op 5-3 en 6-2 wist Willem Heeringa de kaats niet voorbij te slaan.

Uitslag Rengersdag

1. Marten Bergsma (Minnertsga), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen) (koning).
2. André van Dellen (Berltsum), Jouke Bosje (Leeuwarden) en Willem Heeringa (Tzummarum).
3. Haije Jan Nicolay (Britsum), Jelte Visser (Sexbierum) en Evert Pieter Tolsma (Winsum).
 
Cijfers Rengerdag:
1e omloop:
1. P. v/d Schoot (voor E. Kingma), K. v/d Schoot en M. van Zwieten - 2.
C. Wassenaar (voor J. Attema), G. J. van Popta en P. J. Leijenaar.  5-3 6-4
3. T. Steenstra, R. P. Hiemstra en H. Wassenaar - 4. M. Bergsma, D. Drent
en H. Kootstra  5-5 6-6, partuur Steenstra wint
5. S. Zijlstra, J. Scharringa, P. Y. Walda - 6. A. van Dellen, J. Bosje,
W. Heeringa  1-5 6-6
7. G.A. v/d Bos, T. Triemstra, E. Zijlstra - 8. Y. de Groot, H.J. v/d
Velde, J. P. Dijkstra  1-5  6-6
9. H. J. Nicolay, J. Visser, E. P. Tolsma  - 10. E. Boersma (voor P. van
Zuiden), A. Hoekstra, L. P. van Straten  5-4 6-6

2e omloop:
1. M. Bergsma (voor P. v/d Schoot) c.s. - 3. T. Steenstra c.s. 5-3 6-4
6. A. van Dellen c.s. - 8. Y. de Groot c.s.  5-1 6-0
9. H. J. Nicolay c.s. staand nummer

Halve finale:
9. H. J. Nicolay c.s.  - 1. M. Bergsma c.s.  2-5 2-6
6. A. van Dellen c.s. staand nummer

Finale:
6. A. van Dellen c.s. - 1. M. Bergsma c.s.  3-5 2-6

Koning Menno van Zwieten
Koning Menno van Zwieten

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers