contact zoeken wedstrijden

Berltsum wint nipt opnieuw Jong-Feinte Partij

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Berltsum wint nipt opnieuw Jong-Feinte Partij
 
Dat de kaatsers Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen zaterdag op de zestiende editie van de Jong-Feinte Partij in Easterein voor Berltsum in de eindstrijd stonden mocht geen verrassing heten. Alleen de weg er naar toe begon wat merkwaardig met een formele 5-0 en 6-0 uitslag tegen Sint Jacobiparochie die zich had afgemeld. Een staand nummer dus met nummer 10 op een lijst met 21 parturen.
 
Het kon echter nog gekker. Dronryp 1 had nummer 20 op die lijst en tegenstander Peins had zich eveneens formeel afgemeld. Dus met een formele 5-0 en 6-0 opnieuw een staand nummer. Met op de ‘twadde list’ opnieuw een staand nummer want de lijst ging met 21 parturen op de kop. En zo kwam Dronrijp 1 zonder te kaatsen plots op de ‘tredde list’.
 
En daar heette de tegenstander Dronrijp 2 en dus werd het een onvervalste broedermoord. De andere finalist heette aan het einde van de dag Exmorra en dat dorp had het voorrecht van een staand nummer in de halve finale. Na de rugnummers wordt het nu tijd voor de namen.
 
Een eindstrijd dus tussen Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen voor Berltsum tegenover de rood wit gekleurde kaatsers Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar van Exmorra. Voor de ‘âlde wiven’ onder de lezers: nee Gerben de Boer is geen familie van opslager Sjouke de Boer. Sterker nog Gerben de Boer woont in Gaast-Ferwoude en kwam via het eenlingenbeleid in Exmorra terecht.
 
Om een beetje in de sfeer van het EK te blijven kun je zeggen dat de wegen van tegenstand voor beide finaleparturen ongeveer gelijk verliepen. Berltsum ondervond tegen Bitgum nog wel enige tegenstand in de derde omloop terwijl Exmorra in de strijd om de premie of niks geen kind had aan Ingelum. Jurrit Osinga kon de partij niet dragen voor Ingelum die bovendien kennismaakte met een wel erg gemakkelijk ‘wapperende’ Gerben de Boer in het voorperk.
 
Het leek alsof hij de ballen alleen maar tegenhield, zo gemakkelijk sloeg de gelegenheidsvoorinse van Exmorra boven. Berltsum mocht zich in de halve finale opmaken voor een partij tegen Dronryp 1. En dat partuur had net een ‘broedermoord’ tegen Dronryp 2 achter de rug. Pas op 5-5 en 6-4 werd de partij beslist toen Rutger Kumbangsila de bal over het perk tilde. Ook letterlijk was het een broederstrijd, Jasper Jager, Mark Minnesma en Jorn Lars van Beem van Dronryp 1 tegenover Rutger Kumbangsila, Lucas Postma en Rick Minnesma van Dronryp 2.
 
In de halve finale was Dronryp 1 in alle opzichten de mindere van Berltsum. Met een excellerende Tuinenga aan de opslag, met een Thomas Dijkstra die met vijf bovenslagen net even wat meer bracht dan Van Dellen. Op 5-3 en 6-2 miste Jager het perk.
 
De eindstrijd was onvoorspelbaar ook al omdat Gerben de Boer met tien bovenslagen wel een erg grote bres sloeg in het zelfvertrouwen van de opslag van Berltsum. Van Dellen nam halverwege de opslag over omdat Tuinenga even geen greep had op het perk. Exmorra zat met de stand 5-5 en 6-2 op fluweel. Op 6-4 kon Leijenaar de kleine kaats niet nemen en met alles aan de hang kon Van Dellen dat wel.
 
 
 
Formeel is Thomas Dijkstra nog junior, 18 jaar,  die af en toe nog wat kracht ontbeerde tussen de senioren. Tuinenga: ,,Thomas hie it as jongeskeatser kwa kracht betiden dreech, ek al hat hy hjoed goed keatst.’’ Thomas zelf vindt: ,,Ik moat wat mear rust yn ‘e holle krije, ik bin no betiden krekt wat te gek. Gelokkich hâldt Patrick my wol rêstich mei ‘tuiky tuiky’.’’ Van Dellen had natuurlijk de rust van het winnen. Want al in 2018 wist hij de Jong-Feinte Partij te winnen met broer André van Dellen en Patrick Nauta.
 
,,Moai op hichte dy ballen en se sitte aardich yn de nap’’, zo grijnsde De Boer van Exmorra ondanks de nederlaag. Hij heeft een verleden bij de kaatsvereniging van Gaast-Ferwoude tot die club besloot de KNKB te verlaten. Via Workum kwam hij in aanmerking voor het eenlingenbeleid en kon kiezen tussen  aansluiting bij Bolsward of Exmorra. ,,Yn Eksmoarre sitte myn maten dus dat fielde goed oan.’’ Met volgend jaar een herkansing.
 
De Boer kaatste in het verleden bij de kaatsvereniging van Gaast-Ferwoude tot die club besloot de KNKB te verlaten. De Boer kwam via Workum in aanmerking voor het eenlingenbeleid en kon kiezen tussen  aansluiting bij Bolsward of Exmorra. ,,Yn Eksmoarre sitte myn maten dus dat fielde goed oan.’’ Met volgend jaar een herkansing.
 
Prijswinnaars: 1. Berltsum (Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen); 2. Exmorra (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan  Leijenaar); 3. Dronryp 1 (Jasper Jager, Mark Minnesma en Jorn Lars van Beem)
 
 Cijfers Jong-Feinte Partij
 
Eerste omloop: 1. Morra-Lioessens – 2. Nijewier, Metslawier Oosternijkerk 5-3 en 6-6; 3. Bolsward – 4. Winsum 5-3 en 6-4; 5. Bitgum – 6. Franeker (2) 5-2 en 6-4; 7. Menaam – 8. Witmarsum 5-2 en 6-4; 9. Sint Jacobiparochie (afgemeld) – 10. Berltsum 0-5 en 0-6; 11. Exmorra – 12. Spannum 5-2 en 6-0; 13. Baard – 14. Franeker (1) 3-5 en 4-6; 15. Arum – 16. Wommels 5-3 en 6-2; 17. Anjum – 18. Ingelum 5-5 en 2-6; 19. Peins (afgemeld) – 20. Dronryp 1 0-5 en 0-6; 21. Dronryp 2 staand nummer. Tweede omloop: Dronryp 2 - 1. Morra-Lioessens 5-5 en 6-0; 3. Bolsward - 5. Bitgum 2-5 en 2-6; 7. Menaam - 10. Berltsum 1-5 en 6-6; 11. Exmorra - 14. Franeker 5-4 en 6-0; 15. Arum  - 18. Ingelum 2-5 en 4-6. 20. Dronryp 1 staand nummer. Derde omloop: 20. Dronryp 1 - Dronryp 2 5-5 en 6-4; 5. Bitgum - 10. Berltsum 4-5 en 0-6; 11. Exmorra - 18. Ingelum 5-1 en 6-4. Halve finale: 20. Dronryp 1 - 10. Berltsum 3-5 en 2-6. 11. Exmorra staand nummer. Finale: 11. Exmorra – 10. Berltsum 5-5 en 6-6 (Berltsum wint).
 
 
 
 

Jong feinte 1

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers