contact zoeken wedstrijden

​Bijna bijltjesdag voor topparturen in Stiens

Tekst: Rynk Bosma
Foto en Video: KNKB Media

Kaatsvereniging KC de Boer trof het zondag in alle opzichten. Prachtig weer, veel mensen en toch ook heel spannend kaatsen. Met als bijzonderheid het verrassende, om niet te zeggen sensationele optreden van Chris Wassenaar en zijn beide maten Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. Renze Pieter Hiemstra behoorde tot het trio dat uiteindelijk in de finale een algehele bijltjesdag wist af te wenden samen met de uiteindelijke koning Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra.
 
Voor Gosse Faber, ooit winnaar van de Freule samen met Piet Jetze Faber en Anne Renkema, zwaaide guodlik de scepter over de kaatsdag in Stiens. Een kaatsdag waar menige kaatsvereniging alleen maar van kan dromen. Want wat is er mooier dan twee totale verrassingen die twee topparturen dwongen voortijdig de douche op te zoeken. Het overkwam als eerste de formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra in de tweede omloop.
 
In de halve finale was de koek bij het trio Chris Wassenaar nog niet op. Dat mocht het zo favoriete partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra ondervinden. Bijna bijltjesdag dus in Stiens want het door een staand nummer uitgeruste partuur Steenstra liet zich niet verrassen.
 
Hiemstra weet het, wel winnaar maar de krantenkoppen hebben het morgen alleen over het eenmalig optreden van Chris Wassenaar. In februari werd Chris Wassenaar 48 jaar. Ouder dus dan Hotze Schuil in 1972 was toen hij nog een keer op de PC meedeed samen met Robert van Wieren en Lammert Breuker. Schuil zou pas op 29 oktober van dat jaar 1972 48 jaar worden. Lammert Breuker vertelde in Stiens dat hij zich in het tussenspel moest inhouden uit respect voor de ietwat stramme Schuil.
 
Dan is het hoofdstuk Chris Wassenaar toch van een andere orde. ,,Sneon ha’k noch even 35 ballen opslein’’, maar die dubbele triktrak in de slotfase van de partij tegen het partuur Gert-Anne van der Bos deed wel pijn met de tekst ,,No ha’k him al, ik sil toch noch wol ien pakke kinne net.’’
 
Het was een formatie van korte lijntjes, ,,Pieter Jan siet by ús yn de keamer want hy hat ferkearing mei ús Anke. En doe belle Jelle Attema. En doe wie it gau klear.’’ Donderdag en vrijdag nog actief bij het straatkaatsen in Minnertsga, en zondag naar Stiens. ,,De power is wol wat út de earm, mar it moaiste wie dat ik hjoed hjir meidwaan mocht. Der binne altiten wol minsken dy’t sizze fan ‘Wat moat hy hjir no wer?’ Mar wy ha der hjoed foar knokt en keatst, Gabe-Jan wie gjin bal fertroud. Allinne yn de finale hie Pieter it net mear, it wie op.’’
 
,,Chris hat ús op skerp setten en dan rint it ek lekker, en it is ek wol gesellich, hy hâldt de fleur der wat yn en hy hie se der best foar’’, aldus Pieter Jan Leijenaar. Hij gaf in de finale na een spel de eerste opslag over want ‘Ik hie it net mear’. Gabe-Jan van Popta sloeg weliswaar nog drie ballen boven maar hij kreeg niet de gelegenheid tot een galavoorstelling zoals tegen opslager Marten Bergsma in de halve finale.
 
Na een gelijk oplopende partij tot 4-4 in die halve finale moest met name Bergsma wennen aan de achteloosheid waarmee Van Popta die zo gevreesde ballen bovensloeg. Niet alleen een ode aan de uitslagtechniek, maar misschien ook wel een bloemenkrans van bovenslagen voor mem Ellen van Popta die juist op deze zondag 4 juli 50 jaar werd. Op 5-4 en 6-4 sloeg Van Popta nummer acht boven.
 
Meestal is er in een tweede omloop geen aanleiding om het verloop al te nauwkeurig te volgen, want vaak voorspelbaar. Maar toen het trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra in de tweede omloop tegen partuur Chris Wassenaar maar geen afstand nam veranderde dat. Bij spellen gelijk en 6-6 sloeg Van der Bos de bal voor. Tijd om het even bij te houden. In een sfeer van wanneer zal het gebouw van Wassenaar in elkaar storten.
 
Het treffen tussen de parturen Van der Bos en Chris Wassenaar denderde naar een onvermijdelijke 5-5. Op 4-4 sloeg Triemstra boven, Leijenaar retourneerde de uitgeslagen bal van Zijlstra tot in het perk en daardoor werd het dus 5-5 en 6-6. Vervolgens sloeg Van der Bos de bal voor.
 
 
Intussen had de blauwe formatie van Steenstra min of meer geruisloos het trio Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong naar de uitgang gedirigeerd. Met name het perk Hiemstra-Wassenaar had met tien bovenslagen een behoorlijk aandeel in die winst. Eerlijk verdeeld in elk vijf, maar met name Hiemstra blijft vriend en vijand verbazen met zijn sprankelend optreden. Het is een combinatie van lichtvoetige snelheid, balgevoel en techniek. Verbazen, omdat je af en toe denkt van waar is de ‘slijtage’ van die 35 jaren gebleven? En over een maand is dat 36 jaar.
 
,,Alle credits voor Chris, die 7 is toch mooier dan die 6’’, zo zei Hiemstra royaal. En die cijfers sloegen op de twee punten van Chris Wassenaar die hem op een puntenaantal van 701 bracht. Over zijn eigen fitheid wil Hiemstra wel wat kwijt: ,,Het komt je niet aanwaaien, je moet er wel wat voor doen hoor.’’ Een kanttekening bij de winst van het partuur van Tjisse Steenstra kan misschien zijn dat de tengere opslager door het sterke perkspel van Hiemstra-Wassenaar wat te weinig aan het werk wordt gezet.
 
Hiemstra kan zich daar wel in herkennen, hoewel het streven van zijn partuur toch is: ,,Je moet elkaar in het spel helpen. Ik denk dat met de komst van ‘Steen’ de basis bij ons hoger ligt.’’ In ieder geval hoog genoeg om zich op bijltjesdag niet te laten verrassen.
 
Prijswinnaars:  1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) (koning); 2. Chris Wassenaar (Minnertsga), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra); 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).
 
 
 
 
Cijfers Stiens
 
Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 2-5 en 6-6; 3. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra – 4. Chris Wassenaar (vervanger Jelle Attema), Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 2-5 en 6-6; 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 6. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 4-6; 7. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda – 8. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 1-5 en 0-6; 9. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 10. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-0 en 6-2. Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Chris Wassenaar c.s. 5-5 en 6-6 (partuur 4 wint); 6. Tjisse Steenstra c.s. – 8. Bauke Triemstra c.s. 5-2 en 6-4; 9. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. - 4. Chris Wassenaar c.s. 4-5 en 4-6. Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. – 4. Chris Wassenaar c.s. 5-3 en 6-2.
 
 
 
 

Samenvatting wedstrijd

Renze Hiemstra

Chris Wassenaar

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers