contact zoeken wedstrijden

‘Boem, boem Van Beem’ brengt Dronryp winst Freule

Tekst Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma / Romy Postma
Video: KNKB Media

Zeven jaar moest VvV Sjirk de Wal wachten op de opvolgers van Sybren Blanksma, Sander Kingma en Wierd Baarda. Vorig jaar hing de koningsmantel van de jongens al bijna aan de kapstok in Dronryp. De droom werd al in de eerste omloop aan flarden geschoten. Dit jaar nieuwe kansen in een ‘nuver’ jaar en dan te bedenken dat het kaatsen af en toe een ‘nuver spultsje’ is.

'Stichting Freulepartij durfde het aan'
'Stichting Freulepartij durfde het aan'

Durf!

Dat de Freule dit jaar toch werd gehouden is dankzij de Stichting Freulepartij Wommels die het aandurfde. De voor veel jongenskaatsers ietwat intimiderende tribunes ontbraken dit jaar dus de echte plankenkoorts kon achterwege blijven. Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma waren de namen die de zware taak hadden het te moeten waarmaken. Torenhoog favoriet en de vijf horzels vermomd als kroonprinsen bleven vervaarlijk om het hoofd zoemen.

Jelmer Miedema 'kaatsvluchteling'
Jelmer Miedema 'kaatsvluchteling'

Kaatsvluchteling!

In de finale moest die laatste kroonprins ‘omseame wurde’ en dat leek op papier geen gelopen koers. Jellum-Bears, winnaar van de generale. Want met name Jelmer Miedema, iemand noemde hem een ‘kaatsvluchteling’ die uit Goutum was komen overwaaien, maakte in het achterperk danig indruk. Ook Harold de Boer had het vizier tamelijk scherp tot de finale en de twee spel tegenstand per partij deden de rest. Degelijk, onvervaard, en als het rode gevaar in dito shirts de illusies van bijvoorbeeld kroonprins Engelum vakkundig de nek omdraaien. Ondanks het talent van Jurrit Osinga die gezegend is met een geplaatste opslag waarbij hij de hoge bal in het achterperk niet schuwt.
 
Niet genoeg voor het partuur van het tweelingdorp dat slechts een spel toestond. Want een tweetaktmotor of een éénpitter maakt op de Freule geen kans. Dat gold ook voor het kanon in wording Steven Koster uit Tzum die de juiste richting als zijn grootste vijand mag beschouwen. De ruime rustpauze van Jellum-Bears was niet voldoende om de accu voor de finale op te laden.

'heit' Jan Willem van Beem in de finale (Foto Henk Bootsma)
'heit' Jan Willem van Beem in de finale (Foto Henk Bootsma)

Op basis van die eindstrijd zou je als reclamemaker kunnen spreken van de slogan ‘Van Beem boem, boem’ en dan hebben we het over de stand 3-2 en 2-2 in de finale. Van Beem aan de opslag, hij mocht het elf keer doen en zes keer was het een zitbal. En dan heb je het plotseling over 5-2. Zelfs heit Jan Willem van Beem had besloten dat het na 573 rondjes om het veld tijd was om te gaan zitten.
 
Natuurlijk was het perk van Jellum-Bears niet geheel okselfris meer, maar toch. De ietwat uitgebluste Harold de Boer sloot de finale op 5-2 en 6-6 af met een buitenslag. 

Jorn-Lars van Beem de grote man bij Dronryp
Jorn-Lars van Beem de grote man bij Dronryp

'Door het oogje van de naald'

Bij de groen-oranje brigade was de afgrond tegen Franeker vergeten. Want kaatsen blijft een ‘nuver spultsje’ en je kunt er altijd op een bepaald moment ‘ôf’. En tegen Franeker leek het die kant op te gaan op de vierde lijst. Jelmer Kuiken had Winsum ingeruild voor Franeker en hij had de maten Elmer Feenstra en Jan-Tymen Eisma.
 
Eerst het oogje van de naald op 5-4 en 6-6 in het voordeel van Jan Bogtstra. Eisma mist het perk en dan gaat het richting de flipperkast van het laatste eerst. Met het perk van Dronryp als winnaars van de jackpot. Eerst Minnesma twee keer boven, het is dan 4-4. Vervolgens Van Beem boven en dat verstoorde voor heel even het ritme van rondje 586 van Van Beem senior. Heel even, want Minnesma sloeg de volgende bal kwaad. De kleine kaats die volgde was bepaald geen ‘full house’ voor Van Beem aan de opslag. De retourslag tot in het perk werd dan ook met gejuich begroet.

 

Jelmer Kuiken 'twee keer de winst voor het grijpen'
Jelmer Kuiken 'twee keer de winst voor het grijpen'

Dat gejuich leek even voorbarig toen Sint Jacobiparochie in de halve finale onder leiding van Verry van der Meer aan een inhaalrace begon. Met 4-1 achter en dan wordt het 4-4. Schrikken dus voor de Rypster brigade. Op 4-4 en 6-4 slaat Van Beem boven en een eerst later geeft hij een zitbal op 6-2.
 
Dronryp dus als de terechte winnaar met het meest complete partuur. Want vergeet ook niet de bijna onzichtbare, maar erg nuttige rol van Kumbangsila. ‘Foarminst op’, bijna geen bal buiten en af en toe een nuttige zitbal. Dronryp heeft er zeven jaar op moeten wachten, maar het feest kan beginnen.
 

Prijswinnaars en cijfers

Uitslag Freule: 1. Dronryp, (Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma); 2. Jellum-Bears (Harold de Boer, Jelmer Miedema en Wiebe Siemen Leenstra); 3. Sint Jacobiparochie (Raymon de Vries, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer); 4. Franeker (Jelmer Kuiken, Elmer Feenstra en Jan-Tymen Eisma); Bolsward (Redmar Cnossen, Yoram Elzinga en Dietmer Kuperus).
 
Cijfers Freule Wommels. Eerste omloop: 1. Folsgare – 2. Franeker 2-5 en 2-6; 3. Grou – 4. Witmarsum 0-5 en 6-6; 5. Sint Annaparochie – 6  Reahûs-Turns 5-3 en 6-6; 7. Easterwierrum – 8. Stiens 0-5 en 4-6; 9. Morra-Lioessens – 10. Leeuwarden 5-4 en 6-4; 11. Baard – 12. Heerenveen 5-1 en 6-4; 13. Wommels – 14. Dronryp 2-5 en 6-6; 15. Easterein – 16. Spannum 0-5 en 4-6; 17. Arum – 18. Raerd 2-5 en 4-6; 19. Bolsward – Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-2 en 6-4; 21. Exmorra – 22. Tzum 4-5 en 6-6; 23. Ingelum – 24. Kimswerd 5-0 en 6-0; 25. Ried – 26. Bitgum 0-5 en 4-6; 27. Itens – 28. Hommerts-Jutrijp 3-5 en 0-6; 29. Gaast-Ferwoude – 30. Jellum-Bears 0-5 en 2-6; 31. Makkum – 32. Reduzum 1-5 en 0-6; 33. Menaam – 34. Winsum 5-2 en 6-2; 35. Sint Jacobiparochie – 36. Sexbierum-Pietersbierum 5-0 en 6-2; 37. Balk – 38. Lollum-Waaksens 2-5 en 2-6; 39. Berltsum staand nummer. Tweede omloop: 39. Berltsum - 2. Franeker 5-5 en 6-6 (Franeker wint); 4. Witmarsum - 5. Sint Annaparochie 5-0 en 6-4; 8. Stiens - 9. Morra-Lioessens 5-5 en 6-6 (Stiens wint); 11. Baard - 14. Dronryp 1-5 en 6-6; 16. Spannum - 18. Raerd 1-5 en 6-6; 19. Bolsward - 22. Tzum 5-5 en 6-4; 23. Ingelum - 26. Bitgum 5-3 en 6-0; 28. Hommerts-Jutrijp - 30. Jellum-Bears 2-5 en 0-6; 32. Reduzum - 33. Menaam 5-4 en 6-2; 35. Sint Jacobiparochie - 38. Lollum-Waaksens 5-2 en 6-6. Derde omloop: 2. Franeker - 4. Witmarsum 5-5 en 6-2; 8. Stiens - 14. Dronryp 0-5 en 0-6; 18. Raerd - 19. Bolsward 3-5 en 4-6; 23. Ingelum - 30. Jellum-Bears 2-5 en 4-6; 32. Reduzum - 35. Sint Jacobiparochie 3-5 en 0-6. Vierde omloop: 2. Franeker - 14. Dronryp 5-5 en 6-6 (Dronryp wint); 19. Bolsward - 30. Jellum-Bears 3-5 en 4-6. 35. Sint Jacobiparochie staand nummer. Halve finale: 35. Sint Jacobiparochie - 14. Dronryp 4-5 en 2-6; 30. Jellum-Bears staand nummer. Finale: 30. Jellum-Bears – 14. Dronryp 2-5 en 6-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers