contact zoeken wedstrijden

De tovenaar laat het kanon achter zich

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

DSC_2497

 
Bolsward - Sportveld Het Oordje in Bolsward lag er zondag weer prachtig bij. De klassieke speeltuin achter de bovenlijn geldt nog altijd als een gewild mikpunt voor de bovenmodale uitslagers terwijl de twee kaatsmuren aan de andere kant zich in alle naaktheid vertoonden nu de traditionele feesttent ontbrak. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het slotakkoord tussen de parturen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra tegen het verrassende trio Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra het qua spanning moest afleggen tegen de actualiteit.
 
Voorzitter Lammert Leeuwen zag in een flits nog net op tijd iets blauws naderen, en dan weet je het wel. Het gezag nadert en dat gezag heeft er een nieuwe taak bij, controleren of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Na controle bleek alles te kloppen en dus kon de aandacht weer gericht worden op de heren hoofdklassenpartij vrije formatie.
 
Het is prachtig dat er dit weekend voor de tweede achtereenvolgende keer kan worden gekaatst, maar zo halverwege juli ontbreekt er iets qua spanning. Het voelt als een voorbereiding op de communie die dit jaar niet plaatsvindt. Een bewuste katholieke beeldspraak passend bij de katholieke enclave die Bolsward ook is. De hoogmis van de PC mist als wenkend perspectief aan de horizon, de spanning in de aanloop naar ontbreekt. Er wordt nu naar een andere spanning gezocht, bijvoorbeeld wie durft het aan een partij te organiseren, of hoe veel punten kan ik dit jaar bij elkaar slaan in het geval van Taeke Triemstra, of heb ik met de nieuwe maten wel goed geformeerd?

DSC_2422

Opslager Enno Kingma zal die vraag bevestigend beantwoorden ondanks dat de kaatsmotor in de finale al snel haperde. Je kunt het ‘lauw’ noemen, je kunt ook zeggen dat je nooit de schijn moet wekken dat je al tevreden bent met een tweede prijs. Dat laatste was echter wel het geval, de frisheid van de groene shirts was verdwenen, te vaak gewassen, te bleekjes ondanks een enkele strijdlustige kreet van Kees van der Schoot.
 
De 5-1 en 6-2 sprak boekdelen evenals de laatste kwaadslag van Van der Schoot op die stand. Het was voor het trio Gert-Anne van der Bos plezierig leunen in de leunstoel van de wetenschap dat de eigenlijke finale al gespeeld was. En dat was de halve finale tegen Marten Bergsma, de terug gekeerde Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De mooiste partij van de dag, Van der Bos af en toe als de tovenaar aan de opslag met als evenknie opslager Bergsma die qua opslaan deed denken aan dat Duitse superkanon ‘Dikke Bertha’ uit de Eerste Wereldoorlog.
 

DSC_2505

Het was ook dankzij Bergsma dat zijn partuur het kon bijbenen want het perk Drent-Kootstra kon het allemaal wat minder bijbenen. Die ballen van Bergsma beroerden de emoties. Eerst bleef Triemstra twee keer in gebreke bij het passeren van een kleine kaats. Vervolgens werd het 2-1 en 6-6, Triemstra zag hem dertig centimeter voor, de keurmeester zag hem in. Ingedamde emoties bij de routinier die later werden gecompenseerd toen het omgekeerde gebeurde: de bal was in maar werd voor gegeven. Het is de keurmeester vergeven gezien de snelheid van het opslaggeweld.
 
De partij bleef in evenwicht, Triemstra toonde even een voor hem ongebruikelijk temperament tegenover Steenstra toen deze op een bal sloeg die volgens Triemstra buiten was: ‘Ho sei ik’.  Niet verwonderlijk want Bergsma had het perk in de tang en dan is elke bal buiten de lijnen meegenomen. Het fameuze zevende eerst ging op 6-6 naar trio Bergsma met dank aan, wie anders, dan Bergsma die voor de kaats retourneerde. Dat de kanonnier uit Minnertsga niet het alleenrecht heeft, bleek een eerst later toen Van der Bos op 3-4 en 6-0 een bal afleverde die de slagarmen van Kootstra en Drent niet eens in beweging bracht, niets gezien, alleen wat gehoord.
 
De partij verdiende een 5-5 en dat werd het ook. Op 6-4 leverde Bergsma met een zitbal de 6-6 af, Steenstra slaat een kaats die hij zelf mag opslaan. Drent slaat veel te wild kwaad en dus geen finaleplek voor zijn partuur, wel een Harlinger kaatswant door het luchtruim. Ook een les trouwens want met zo’n opslager achter de hand moet je niet op die speeltuin beuken, maar kaatsen leggen. Het perkduo Drent-Kootstra was goed voor zes kwaadslagen. Voor Drent is er dan nog het excuus dat dit zijn eerste optreden was.
 
De verrassing was in de eerste omloop de uitschakeling van de winnaars in Morra. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar gingen op 5-4 en 6-4 van de lijst toen Van der Schoot de kaats passeerde. En dan te bedenken dat Hiemstra een dag eerder nog ongenaakbaar was als perkspeler.
 
Al met al kun je de vraag of er goed is geformeerd bevestigend beantwoorden. Zaterdag winst voor de nieuwe keus van Van Zwieten, zondag een tweede prijs voor de nieuwe keus van Enno Kingma. En de ‘oude’ garde van Van der Bos pakte toch weer die eerste krans met de opslager als terechte koning, ondanks die tien bovenslagen in de eerste omloop van Steenstra. Meest spannende vraag is nu zonder een PC de vraag: kan de oranje hegemonie worden doorbroken, slaat het aankomend kaatsgeweld van nieuwe parturen straks een bres in de oranje zeedijk? De partij op het Oordje in Bolsward bewijst dat onaantastbaar een te groot woord is om de krachtsverhoudingen juist weer te geven. Maar wat meer strijdlust van de rest zou dan geen overbodige luxe zijn.
 
 
Uitslag Bolsward: 1. Gert-Anne van der Bos (koning), Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra; 2. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra; 3. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.
 
 
 
Cijfers Bolsward: eerste omloop: 1. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar – 2. Jelle Attema, Lennart Adema en Patrick Scheepstra 5-3 en 6-0; 3. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong – 4. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 4-6; 5. Auke Boomsma, Gabe-Jan van Popta en Laas Pieter van Straten – Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en Tsjerk Elsinga 5-4 en 6-2;  7. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra – 8. 4-5 en 6-6; 3.– 4. 5-3 en 6-2; – 6. 4-5 en 6-6;.– 8. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar  5-4 en 6-4; 9. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa – 10. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Tweede omloop: 1. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 4. Marten Bergsma c.s. 4-5 en 6-6; 5. Auke Boomsma c.s. - 7. Enno Kingma c.s. 1-5 en 2-6; 10. Gert-Anne van der Bos staand nummer. Halve finale: 10. Gert –Anne van der Bos c.s. – 4. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Van der Bos wint); 7. Enno Kingma c.s. staand nummer. Finale: 7. Enno Kingma c.s. – 10. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 2-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers