contact zoeken wedstrijden

De cijfers achter de ranking (week 31)

Foto: Henk Bootsma

Bij de heren heeft het tweede en laatste stelmoment voor dit seizoen plaatsgevonden. De PC is de laatste wedstrijd waarin de parturen in de ‘oude samenstelling’ kaatsen. De ranking die wekelijks wordt gepubliceerd wordt gebruikt voor de indeling van vrije formatie- en door-elkaar-loten-wedstrijden vanaf de eerstvolgende donderdag t/m de eerstvolgende woensdag daarop. Vanaf donderdag 1 augustus kaatsen de parturen daarom in de ‘nieuwe samenstelling’. In het huidige rankingoverzicht, gepubliceerd op zondagavond 28 juli, zijn dan ook de parturen voor de derde cyclus opgenomen.
 
In alle heren categorieën zijn afgelopen weekend twee wedstrijden verkaatst. Formatie Marten Bergsma stond in de laatste acht rankingwedstrijden zesmaal in de finale. Bergsma c.s. gingen er viermaal met de krans vandoor. De resultaten van Bergsma c.s. zorgen er voor dat zij met 2140 punten aan de leiding gaan. Partuur Gert-Anne van der Bos ging tweemaal met de krans naar huis in de laatste acht rankingwedstrijden. Van der Bos c.s. staan op de tweede plek in de ranking met 1540 punten.
 
Vanuit de hoofdklasse is partuur Haye Jan Nicolay gedegradeerd naar de eerste klasse. In de laatste acht rankingwedstrijden kwamen zij zesmaal op de hoofdklasse uit en tweemaal op de eerste klas. Er werd één eerste klas wedstrijd gewonnen, maar op de hoofdklasse wisten Nicolay c.s. geen enkele omloop te winnen. Zij dalen van plek 10 naar plek 14 (824,4 punten). De plek van Nicolay c.s. wordt opgevuld door partuur Johannes van der Veen. Van der Veen c.s. wonnen afgelopen zaterdag de 1eklas wedstrijd in Wjelsryp en stijgen van plek 13 naar plek 10 (908,6 punten). Van der Veen c.s. stonden dit jaar reeds 11 maal op de hoofdklasse. Tienmaal bleven Van der Veen c.s. in de eerste omloop steken. Eenmaal geraakten zij tot de derde omloop, mede geholpen door een staand nummer op de tweede lijst.
 
Tussen de eerste klas en de tweede klas vindt ook één wisseling plaats. Partuur Corné Tuinenga kaatste de laatste acht rankingwedstrijden op de eerste klas en kwam zesmaal de eerste omloop niet door. In de andere twee wedstrijden werden in totaal drie omlopen gewonnen, waardoor handhaving in de eerste klasse onhoudbaar is gebleken. Tuinenga c.s. dalen van plek 19 naar plek 22 (601,6 punten). Partuur Youri de Groot komt de eerste klas binnen op plek 20 met 640,9 punten. Youri de Groot won afgelopen weekend op de tweede klas met z’n ‘oude partuur’ een eerste en een tweede prijs. Samen met zijn nieuwe maten, Jelle Cnossen en Klaas Pier Folkertsma, mag hij het komende zondag weer gaan proberen op de eerste klas onbeperkt wedstrijd in Tzummarum. De hoofdklasse kaatst zondag in Witmarsum.

 
 

Schermafbeelding 2019-08-02 om 19.18.43

De dames hoofdklasse kaatste afgelopen weekend in Sexbierum en in Arum. De dames eerste klas stond zaterdag op het veld in Blije en zondag in Raerd. Net zoals vorige week, vinden er ook deze week geen wisselingen plaats tussen de hoofd- en eerste klasse. Partuur Nynke Sijbrandij staat bovenaan met 2032 punten, gevolgd door partuur Ilse Tuinenga met 1920 punten. Beide parturen hebben in de reeks van acht rankingwedstrijden viermaal de eerste prijs gewonnen en tweemaal de tweede prijs. In de andere twee wedstrijden uit deze reeks wisten Sijbrandij c.s. één omloop meer te winnen dan Tuinenga c.s.
 
De dames PC wordt verkaatst op woensdag 21 augustus. Plaatsing voor de PC en de ‘keats-off’ gebeurt op basis van het rankingoverzicht dat wordt opgemaakt na afloop van de wedstrijden in het weekend van 10 en 11 augustus.
 
De dames hebben reeds zes wedstrijden gekaatst die meetellen voor de plaatsing voor de PC. Op basis van deze zes wedstrijden is onderstaande tussenstand opgemaakt.
In de vierde kolom, ‘huidige ranking’, is de huidige ranking van het partuur opgenomen zoals dat is gepubliceerd in het rankingoverzicht van week 31. In kolom vijf, ‘huidige ranking punten’, staat het bijbehorende aantal punten dat het partuur in de laatste acht‘ranking wedstrijden’ heeft verzameld. In kolom drie, ‘behaalde punten plaatsing PC’, staat vermeld hoeveel punten het partuur heeft behaald in de zesmeest recente ‘ranking wedstrijden’. De tussenstand wordt aangevoerd door partuur Ilse Tuinenga, gevolgd door Nynke Sijbrandij c.s. en Anne Monfils c.s.
 
Partuur Fenna Kramer won zes omlopen in de laatste zes rankingwedstrijden en staat in de tussenstand op plek 9. Kramer c.s. lijken daarmee goed op weg naar plaatsing voor de PC. Partuur Sietske Okkema staat in de tussenstand op plek 14. Okkema c.s. hebben in de laatste zes rankingwedstrijden één omloop gewonnen.
Alle dames hebben nog twee wedstrijden in het verschiet waarbij zij punten kunnen behalen voor plaatsing voor de PC. De eerste kans dient zich komende zaterdag aan, de dames eerste klasse kaatsen een onbeperkte vrije formatie wedstrijd in Morra-Lioessens. De dames hoofdklasse kaatst zondag haar vrije formatie wedstrijd in Witmarsum.
 

Schermafbeelding 2019-08-02 om 19.19.14

Note: Aan de overzichten kunnen geen rechten ontleend worden.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers