contact zoeken wedstrijden

MARTEN, RENZE en HANS winnen PC 2019

Foto: Anne Waterlander

1e omloop

Na een verplicht stop van 1.5 uur zijn we weer begonnen met kaatsen.

1. Jelle Attema
- Paul Dijkstra 5-1 6-0

2. Gert-Anne van der Bos - André van Dellen 5-1 6-2

5. Bauke Triemstra - 6. Bouke Willem Tuinman 5 - 1 6-6

7. Auke Boomsma - 8. Jelte Pieter Dijkstra 5-2 6-6

9. Johannes van der Veen - 10. Remmelt Bouma 5 -3 6-6

11. Johan Diertens - 12. Marten Bergsma 3 - 5 2-6

13. Haye Jan Nicolay - 14. Enno Kingma  4-5 6-6

15. Lieuwe van der Werff - 16. Menno van Zwieten 0-5 0-6

2e omloop

1) Jelle Attema - 3) Gert Anne vd Bos 2-5 0-6

5) Bauke Triemstra - 7) Auke Boomsma 4-5 6-6

9. Johannes van der Veen - 12. Marten Bergsma 2-5 0-6

14. Enno Kingma - 16. Menno van Zwieten 4-5 6-6
 

Hans Wassenaar

Halve finale

3) Gert Anne vd Bos - 7) Auke Boomsma 5-2 6-2
12) Marten Bergsma - 16) Menno van Zwieten 5-1 6-6

FINALE

3) Gert Anne vd Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra - 12) Marten Bergsma, Renze Hiemstra,Hans Wassenaar
5-2 en 6-2

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers