contact zoeken wedstrijden

Jong Famme partij 2019, ​Groningen prolongeert titel Jong Famme Partij

Tekst: Rynk Bosma
Foto + video: KNKB Media

Wegens succes voor een jaar verlengd, zo zou je zaterdag kunnen zeggen op de zestiende editie van de Jong Famme Partij in Mantgum. Voor de argeloze toeschouwer die niet beter wist, was het optreden van Anne Monfils in het voorperk een regelrechte sensatie. Samen met Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra stond Wezon "De Sterke Earm" uit Groningen in de verwachte eindstrijd tegenover het Wommels van Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum.
 
Mantgum met het partijmotto ‘De striid om de gouden klaver’ kon aan het einde van een lange kaatsdag wel wat ‘striid’ met spanning gebruiken want een paar uitzonderingen daargelaten was het eenzijdigheid troef. Uitgezonderd dan die partij in de derde omloop van Marsum tegen Dronryp 1.
 
Dat had ook saai kunnen aflopen na een riante 5-2 voorsprong van Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga uit Marsum. Het was een beetje bungelen voor de drie dames uit Dronryp. Jeanette Jansma, Senne Idsardi en Mintje Meintema leefden een beetje tussen hoop en vrees en elke strohalm was welkom. De tragiek was dat Meintema niet alleen voor 5-5 zorgde maar het beslissende laatste bordje op 6-0 ook nog eens weggaf met een buitenslag.
 
Het gevolg van deze lange partij was dat de pauze voor de halve finale voor de geelhemden uit Marsum te vroeg voorbij was. En dus werd het stramien van eenzijdige partijen met frisse moed weer opgepakt. Je zou ook kunnen zeggen een te vroege Sjanet Wijnia show. Elke hoge bal richting achterperk met de zon als bondgenoot betekende kassa, weer twee punten of een weerloze kaats ver voor de middenlijn. Het arme Marsum was totaal uitgeblust en het was veelzeggend dat de eerste 6-6 van de partij pas tot stand kwam op 5-0. Voor de variatie was het deze keer Rixt Wijnia die een zitbal afleverde en zo fris en fruitig de finale instapten.
 
Groningen was echter een geheel ander verhaal. Een zaterdag ijzersterke eerste opslag van Monfils naast een ook niet te verwaarlozen tweede opslag van Marrit Zeinstra. Zo begon de dag echter niet, natuurlijk kwam Groningen naar Mantgum om te winnen. Natuurlijk namen zij de herinnering van vorig jaar mee. ,,Ferline jier hie’k de bêste partij oait yn it perk’’, zo memoreert Monfils.
 
Toch ging Groningen van start met het familieperk Hiske en Marrit Zeinstra en Monfils alleen de eerste opslag. De hemel bleef blauw en pas in de tweede omloop verschenen een paar wolkenvelden. Het liep stroef tegen Mantgum met Rixt Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra. ,,Earst mei 2-0 achter, ik hie te folle bûten en Hiske rekke se net. Doe’t it 3-3 wie ha wy sein, even prebearje’’, zo zegt Monfils. Het werd de succesformule van de dag.
 
Beide finaleparturen zochten de zon op, als bondgenoot en dat betekende een zeldzame hoeveelheid hoge ballen richting kwaadlijn. Opvallend ook hoe weinig ballen buiten de lijnen vielen. Na een 2-0 voorsprong voor Groningen raakte Deinum geblesseerd in het tussenspel op de boven en dat betekende dat het roer om moest. Sjanet in het achterperk en Rixt in het voorperk. Het blijft echter de vraag of dit beslissend was want Groningen was op alle fronten het betere partuur.
Op 5-1 en 6-4 sloeg een ijzersterke Marrit Zeinstra de kaats voorbij en won Groningen voor de tweede maal op rij de Jong Famme Partij in Mantgum.
 
Uitslag Jong Famme Partij: 1. Groningen (Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra); 2. Wommels (Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum); 3. Marsum (Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga).
 

1e omloop

1. Easterein - 2. Marsum 4-5 6-6
3. Grou - 4. Ee 1-5 6-6
5. Groningen - 6. Dronryp 2 5-1 6-2
7. Mantgum - 8. Minnertsga 5-1 6-6
9. Sexbierum/ Pietersbierum - 10. Makkum 5-5 6-0
11. Berltsum - 12. Ried 5-3 6-0
13. Franeker - 14. Goenga 5-4 6-4 
15. Wommels - 16. Reduzum 5-0 6-0
17. Witmarsum - 18. Dronryp 1 3-5 0-6
     

2e omloop

2. Marsum - 4. EE 5-2 6-6
5. Groningen - 7. Mantgum 5-4 6-4
9. Sexbierum-Pietersbierum  - 11.Berltsum 5-2 6-0
13. Franeker  - 15. Wommels 1-5 2-6
18. Dronryp 1 staand nummer

3e omloop

18.Dronryp 1 - 2. Marsum 5-5 0-6 
5. Groningen - 7. Sexbierum-Pietersbierum 
15. Wommels staand nummer

Halve finale

15. Wommels - 2. Marsum 5-0 6-6

FINALE

5. Groningen - 15.Wommels 5-1 6-4

1e prijs jong fam
2e prijs: Wommels
2e prijs: Wommels
3e prijs: Marsum

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers