contact zoeken wedstrijden

​Hendrik Kootstra loodst Minnertsga naar zege in Tzummarum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma

Aan de hand van een sterk kaatsende Hendrik Kootstra wist Minnertsga na Weidum ook Tzummarum op zijn naam te schrijven. De wedstrijd op Hemelvaartsdag is de opmaat naar de traditionele bondspartij  die maandag 10 juni in Franeker wordt verkaatst. Marten Bergsma, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra waren in de finale oppermachtig tegen OKK uit Bitgum dat in Tjisse Steenstra de grote gangmaker had maar in de finale moest constateren dat de benzine op was. Met Paul Dijkstra en Yannick Hielkema reikte Bitgum net als in Weidum tot de finale, een prestatie om trots op te zijn.  De premie was wel het hoogst haalbare voor de twee junioren en grootmeester Tjisse Steenstra.
 
Minnertsga was in de finale de bovenliggende partij en onderstreepte dat door in hoog tempo weg te lopen bij Bitgum. De opslag van Bergsma en Kootstra was het sterke punt bij Minnertsga. Zij maakten weinig fouten en hielden Steenstra en Hielkema goed in bedwang.  Met slechts tien punten tegen werd het drie schone eersten voor Minnertsga. De zitbal van Steenstra op 3-0 en 6-6 deed de motor van Minnertsga even haperen maar daarna was het erop en erover. Via tweemaal 6-4 en eenmaal 6-0 kon Minnertsga in Tzummarum weer een zege laten bijschrijven.
 
Maar het scheelde maar in paar luttele centimeters of Het Noorden uit Sint Jacobiparochie had in de finale gestaan. Bauke en Taeke Triemstra dit keer met Rick Poortstra had lang heel lang uitzicht op de zege maar bij 5-5 en 6-6 ging het toch nog mis of was de bal nu wel of niet voorbij de kaats  geslagen. Rick Poortstra sloeg uit en Hijlke Bruinsma liet de bal over zijn hand huppelen en pakte met zijn andere hand de bal alsnog. Maar bij die actie pakte hij de bal een stukkie terug. Die actie waarbij hij onbedoeld de bal iets terug legde maakt wel dat Minnertsga met een paar centimeter door mocht. Natuurlijk blijft elke waarneming mensenwerk maar dit kwam wel extra hard aan bij KV Het Noorden. Gesteld kan worden dat de gelukkigste had gewonnen.
 
Minnertsga zat redelijk in de lijst en zegevierde vervolgens over Winsum (5-2 en 6-2),  Leeuwarden 2 (5-2 en 6-0), Sexbierum-Pietersbierum (5-0 en 6-2) om vervolgens via een staand nummer kaatsvereniging Het Noorden te treffen.
 
OKK Bitgum moest de gehele dag stevig aan de bak maar door zelf weinig fouten te maken werd het maximale resultaat geboekt. Het thuisspelende Tzummarum bood veel tegenstand en capituleerde pas op 5-4 en 6-4. De meest in het oog springende prestatie was wel de zege op een van de topfavorieten LKC Leeuwarden dat uitkwam met Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar. Leeuwarden kwam met 3 om 1 voor maar OKK week nimmer en met secuur kaatsen werd de achtervolging ingezet en met een groots kaatsende Tjisse Steenstra werd Leeuwarden uiteindelijk over de knie gelegd. Op 5-4 en 6-6 miste Enno Kingma het perk.
 
Franeker was een omloop verder ook een varkentje dat niet zomaar kon worden gewassen. Franeker nam een 2-1 en 6-6 voorsprong maar de sprong naar 3 om 1 lukte net niet door goed opslagwerk van Steenstra. Om en om werden de bordjes veroverd maar naar het einde toe was het Bitgum dankzij Steenstra die op 5-4 en 6-2 de handen omhoog konden steken.
 
Tegen Makkum moest Bitgum wederom stevig aan de bak. Makkum ging flitsend uit de startblokken en kwam met 2-0 voor. Het werd zelfs 3 om 1 maar toen trapte Tjisse Steenstra het gaspedaal wat dieper in en Makkum werd achterhaald. De beslissing viel feitelijk op 3-3 en 6-6 toen Jelle Attema zijn opgeslagen bal op de lijn zag uiteenspatten. Deze klap kwam Makkum niet meer te boven en op 5-3 en 6-6 miste Attema opnieuw. Een staand nummer bracht hen uiteindelijk in de finale. De zesde achtereenvolgende finale voor Tjisse Steenstra.
 
Kleine premiewinnaar Het Noorden uit Sint Jacobiparochie dreef donderdag vooral op de grote kwaliteiten van Taeke Triemstra. Triemstra sloeg niet alleen vorstelijk uit maar ook op zijn tweede opslag was niet veel aan te merken. Daarbij maakte opslager Bauke Triemstra een prima indruk met als beste partij de halve finale tegen Minnertsga.
 
Doordat Huizum zich had afgemeld was Deinum pas de eerste tegenstander van Triemstra c.s.  Deinum wilde wel maar ging tenslotte ten onder aan de eigen missers en het opslaggeweld van beide Triemstra’s. Op 5-2 en 6-6 was de eerste klus geklaard. Via een staand nummer was Easterein in de vierde ronde niet opgewassen tegen Het Noorden. Dirk Yde Sjaarda miste gewoon te veel en Triemstra sloeg elke redelijk bal over it kleedsje! (5-1 en 6-4).
 
De strijd tegen Minnertsga was de mooiste partij van de dag. Het Noorden kwam met 3 om 1 voor en later 5 om 3. Op 5-3 en 6-6 redde Marten Bergsma de meubelen voor Minnertsga met een acrobatische terugslag. In het laatste eerst miste Bergsma. Vervolgens plaatste hij een zitbal. Daarna deed Kootstra hetzelfde. Op 5-5 en 4-4 plaatste diezelfde Kootstra zijn negende zitbal en kon vervolgens de kaats niet passeren. Er kwam een kaats en die wist Rick Poortstra wel of niet te passeren. Een sneu einde voor een hele mooie partij met hele fraaie acties.
 
Cijfers Tzummarum. Eerste omloop: 1. Stiens – 2. Witmarsum 4-5 en 6-6; 3. Hilversum – 4. Easterein 0-5 en 6-6; 5. Makkum 1 – 6. Berltsum 5-3 en 6-0; 7. Sint Jacobiparochie 2 – 8. Reahûs-Turns 0-5 en 6-6; 9. Arum – 10. Franeker 2 5-5 en 6-0; 11. Dronryp 1 – 12. Sexbierm-Pietersbierum 2 5-0 en 6-2; 13. Leeuwarden 1 – 14. Hijum-Feinsum 5-3 en 6-6; 15. Tzummarum – 16. Bitgum 4-5 en 4-6; 17. Wjelsryp – 18. Easterlittens 0-5 en 6-6; 19. Heerenveen – 20. Franeker 1 5-5 en 0-6; 21. Makkum 2 – 22. Sexbierum-Pietersbierum 1 3-5 en 0-6; 23. Bolsward – 24. Jelsum-Britsum-Koarnjum 5-4 en 6-4; 25. Winsum – 26. Minnertsga 1 2-5 en 2-6; 27. Goënga – 28. Leeuwarden 2 4-5 en 6-6;  29. Sint Jacobiparochie 1 – 30. Huizum 5-0 en 6-0;  31. Dronryp 2 – 32. Deinum  1-5 en 6-6;  33. Mantgum – 34. Minnertsga 2 2-5 en 4-6. Tweede omloop:  2. Witmarsum –  4. Easterein 1-5 en 4-6;   5. Makkum - 8. Reahûs-Turns 5-4 en 6-6;  9. Arum –  11. Dronryp 1 0-5 en 4-6; 13. Leeuwarden 1 – 16. Bitgum 4-5 en 6-6;  18. Easterlittens – 20. Franeker 1 3-5 en 6-6; 22. Sexbierum-Pietersbierum 1 - 23. Bolsward 5-5 en 6-6 (Sexbierum-Pietersbierum wint);  26. Minnertsga 1 - 28. Leeuwarden 2 5-2 en 6-0;  29. Sint Jacobiparochie 1 – 32. Deinum  5-2 en 6-6;  34. Minnertsga 2 staand nummer. Derde omloop:  34. Minnertsga 2 - 4. Easterein 1-5 en 4-6;   5. Makkum -  11. Dronryp 1 5-3 en 6-6; 16. Bitgum – 20. Franeker 1 5-4 en 6-2;  22. Sexbierum-Pietersbierum 1 -  26. Minnertsga 1 0-5 en 2-6; 29. Sint Jacobiparochie 1 staand nummer.  Vierde omloop:  29. Sint Jacobiparochie 1 – 4. Easterein 5-1 en 6-4;  5. Makkum -  16. Bitgum 3-5 en 6-6;  26. Minnertsga 1 staand nummer. Halve finale:  26. Minnertsga 1 - 29. Sint Jacobiparochie 1 5-5 en 6-6 (Minnertsga wint). Finale: 16. Bitgum – 26. Minnertsga 1-5 en 0-6.
 
 

 

minnertsga2
minnertsga1

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers