contact zoeken wedstrijden

Partuur Auke Boomsma wint eerste junioren d.e.l. in St.-Jacobiparochie

Tekst Lijkle Spijksma
Foto's: Lijkle Spijksma en KNKB Media

De eerste juniorenwedstrijd door elkaar loten die mee telt in het speciale juniorenklassement is zaterdag in St.-Jacobiparochie op 5-4 6-6 gewonnen door Auke Boomsma (Morra), Hielke Beijering (Hijum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).
De winst werd in de finale behaald tegen Yannick Hielkema (Bitgum), Wytze Wassenaar (Wier) en Dirk Henk Kuipers (Arum).

De kleine premie was voor Bouke W. Tuinman (Dronryp), Jan Sj. Weever (Sexbierum) en Laas Pieter van Straten (Hijum). Dit trio verloor de halve finale op 2-5 2-6 van het later winnende partuur Auke Boomsma c.s.

Klik hier voor het foto album

Schermafbeelding 2019-05-11 om 21.16.51

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers