contact zoeken wedstrijden

Sieb Vegter 1956-2018

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma

Sijbrigje Elisabeth Vegter, zo luidde de officiële naam maar iedereen binnen de kaatswereld, maar ook in de schaatswereld kende haar vooral als Sieb Vegter. Op 23 september 2018 kwam er een einde aan het leven van Vegter. Een verwacht einde omdat Vegter al geruime tijd ziek was. Een sterke en eigenzinnige vrouw die haar hele leven dienstbaar is geweest aan de twee sporten die haar hart hadden gestolen. Dienstbaar en sport in hoofdletters geschreven met kaatsen en schaatsen in de hoofdrol.
 
De op 2 september 1956 in Kollumerpomp geboren Vegter heeft nimmer de ambities van dochter Aukje van Kuiken gehad die een poos werkzaam is geweest op het eiland Sint Maarten. Voor Vegter begon het leven in Kollumerpomp en hier is ook haar leven geëindigd. Met dienstbaarheid aan de sporten  schaatsen en kaatsen als rode draad. Hoewel getrouwd met Jaap van Kuiken is Vegter altijd trouw gebleven aan haar eigen naam. En alleen dat al duidt op een behoorlijke portie eigenzinnigheid.
 
Maar liefst veertig jaar is Vegter vrijwilliger geweest bij het IJsstadion Thialf, van 1977-2017 waarbij zij onder andere jurylid en nationaal scheidsrechter was bij diverse trainingswedstrijden en topteams van de KNSB. Ook was zij van 2011 tot 2017 bestuurslid van de Bond van IJsclubs, Gewest Fryslân van de KNSB. Het kaatsen kwam zo rondom de eeuwwisseling bestuurlijk  in beeld en die betrokkenheid had ongetwijfeld te maken met de kaatssuccessen van dochter Aukje van Kuiken.
 
Zo was Vegter van 2000 tot en met 2006 lid van de Technische Commissie en vanaf  2014 werd zij opnieuw lid van de TC. In 2016 was zij rapporteur van de scheidsrechters. Daarmee is het kaatsverhaal van dienstbaarheid echter nog niet helemaal geschreven want ook kaatsvereniging  KV De Trochsetters uit Ee kon steevast rekenen op haar inzet. Zo  was Vegter voorzitter van 2005-2015 en daarnaast ook nog een poos wedstrijdsecretaris.
 
Al die inspanningen werden eind augustus 2017 bekroond toen de kaatsvereniging Vegter benoemde als erelid van de kaatsclub. Het eerste vrouwelijke erelid van de vereniging. Het was een mooie geste aan een vrouw die het liefst wat op de achtergrond bleef. De echte kroon op haar levenswerk werd halverwege november 2017 uitgereikt in de vorm van een Koninklijke Onderscheiding. Zij werd op 16 november Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de zo eervolle decoraties uit handen van burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a.
 
Met het overlijden van Vegter verliest de kaatsbond een eigenzinnige kracht met een geheel eigen mening. Bovendien had zij immer de moed die eigen mening ook te ventileren. Een waardevolle eigenschap van een vrouw die op haar eigen wijze veel heeft bijgedragen aan de kaatssport. De kaatssport zal haar met dat al even eigenzinnige brilletje op neus of voorhoofd nog gaan missen.

SiebVegter

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers