contact zoeken wedstrijden

VvV Sjirk de Wal wint Revanche Freulepartij

Tekst: Theunis van der Gaast
Foto's: Lijkle Spijksma

15 augustus 2018 is de 55ste Revanche Freulepartij gehouden in Jellum-Bears.

Het is een mooie en sportieve partij geworden met wederom een andere winnaar als op de Freule in Wommels van vorige week. Helaas was "KV De Eendracht" van Harlingen niet aanwezig. Ondanks het gemis van nr. 8 op de lijst,Harlingen, hebben de zo'n 250 aanwezigen toch een mooie partij jongenskaatsen gezien onder leiding van scheidsrechter, dhr. Thomas Visser van Lippenhuizen en onder toeziend oog van o.a. de KNKB-direkteur, dhr. Marco Hoekstra.

Na enkele mooie en "drege" partijen in de eerste en tweede omloop werden de beide halve finale partijen in een vlot tempo
gekaatst, waarna de finale volgde tussen Winsum en Dronrijp (met Mark Minnesma i.p.v. Jorn Lars van Beem ). Na een
gelijk opgaand begin wonnen de jongens van Dronrijp nog vrij gemakkelijk op de stand van 5 om 2 en een schone zes! 
Er waren derde prijzen voor Mantgum en Hommerts-Jutrijp.

Van ´s middags 12 tot 5 uur is er in 4 perken in een vlot tempo gekaatst en direct daarna konden de mooie en exclusieve
tinnen wandborden, KNKB-medaille en de wisselbeker uitgereikt worden aan de winnaars en begeleiders.

Jellum 15 augustus 2018 revanche freule Dronryp eerste vlnr  coach Martin Jager, Jasper Jager, Mark Minnesma en Lucas Postma
Jellum 15 augustus 2018 revanche freule Winsum tweede vlnr Hessel Postma, Jelmer Kuiken en Gosse de Haan

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers