contact zoeken wedstrijden

Erwin Zijlstra koning op jubileumpartij Jan Bogtstra

Tekst: Jan Braaksma
Foto's: Henk Bootsma

Menno van Zwieten, Alle Jan Anema en Erwin Zijlstra waren zondag op de eerste vrije formatiewedstrijd van het nieuwe seizoen niet super maar wat zij brachten was genoeg om als winnaar te worden afgevlagd. In een spannende finale bleef voornoemd trio nipt de baas over het verrassende drietal Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Op 5-5 en 6-2 viel het doek door niet passeren van de kaats door Allard Hoekstra. Het derde geld was voor de formatie van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Laatstgenoemd partuur moest in de halve finale op 5-4 en 6-2 de zege aan de latere winnaars laten.

Erwin Zijlstra werd uitgeroepen tot koning van de partij en werd derhalve de opvolger van Renze Pieter Hiemstra die reeds in de eerste omloop van het toneel was verdwenen. Het was bepaald niet groots wat de winnaar liet zien maar in de finale tegen het verrassende partuur van peter van Zuiden c.s. was dat net genoeg. Vooral aan de opslag werden er veel te fouten gemaakt en omdat dat aan beide kanten gebeurde bleef de partij lang in evenwicht. Na drie eersten gelijk kreeg van Zwieten c.s. de overhand maar bij 5-3 was een serie van missers ook weer de oorzaak dat de partij gelijk werd getrokken. Na 5-5 en 2-2 was het Erwin Zijlstra die op 5-5 en 6-2 met het behouden van de kaats de partij alsnog over de streep wist te trekken. Voorinse Alle Jan Anema toonde zich ondanks weinig training een waardige invaller voor Hijlke Bruinsma.
Trio Van Zwieten bereikte de finale via zeges op onder meer Pieter van der Schoot, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra waarvan de laatste ernstig gehinderd werd door een blessure. Dat laatst genoemd trio het toch nog tot drie eersten bracht zegt genoeg over het niveau van de partij. (5-3 en 6-4).

Via een staand nummer was Bauke Triemstra c.s. de volgende tegenstander en dat was misschien wel de leukste partij van de dag. Trio Bauke Triemstra bleef tot 4-4 en 6-2 aan de goede kant van de score en dat was een meevaller omdat Bauke Triemstra last had van een liesblessure en alles op de schouders kwam van Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Dylan Drent sloeg zeven ballen over de boven en ook aan de opslag was hij goed bezig maar op 4-4 en 6-2 was het opslager Menno van Zwieten die het verschil maakte. Hij plaatste drie zitballen en deed de partij kantelen. Op 5-4 en 6-2 kon hij de kaats niet passeren.

Het premiewinnende partuur verraste door in de eerste omloop het gedoodverfde partuur van Gert-Anne van der Bos het bos in te sturen. Trio Van der Bos kwam met schone zes voor maar de misser van Van der Bos op 6-6 dreunde lang door. Lukte alles bij Van Zuiden c.s bij Van der Bos c.s. viel alles de verkeerde kant uit en met een falende totaalopslag was er ook geen redden aan. Op 5-2 en 6-2 was de eerste sensatie compleet.
In de strijd om de premie of niets was Marten Bergsma c.s. de volgende tegenstander en ook zij konden niet in het spoor van Van Zuiden c.s. blijven. Op 2-0 en 6-6 en 3-1 en 6-6 werden de klappen uitgedeeld. Eerst kon Pieter Jan Plat de kaatst niet passeren en op 3-1 en 6-6 bleef Allard Hoekstra winnaar in een triktrak situatie. Op 5-1 en 6-6 miste Marten Bergsma het perk.

Kleine-premiewinnaar Bauke Triemstra c.s. boekte in aanloop tot de halve finale een fraai succes door het partuur van Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar op 5-2 en 6-4 naar huis te sturen. N a eerste gelijk was het initiatief steeds bij Bauke Triemstra c.s. op 3-2 en 0-6 lagen er beslist nog kansen voor Van der Meulen c.s. maar na twee bovenslagen was de misser van Van der Meulen op 3-2 en 6-6 die de deur dicht deed. Op 5-2 en 6-4 kon Wassenaar de kaats niet passeren.

Een omloop verder kon het gelegenheids trio van Arnold Zijlstra,Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong even aanhaken maar op 5-2 en 6-4 was het ook voor hen einde oefening. 

Franeker in cijfers:
Eerste omloop: 1. Auke Boomsma, Haije Jan Nicolay en Laas Pieter van Straten – 2. Arnold Zijlstra, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong 4-5 en 0-6; 3. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 4. Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5-2 en 6-4; 5. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer – 6. Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma 5-4 en 6-2; 7. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 8. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 5-2 en 6-2; 9. Pieter van der Schoot, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra – 10. Menno van Zwieten, Alle Jan Anema en Erwin Zijlstra 3-5 en 4-6;

Tweede omloop: 2. Arnold Zijlstra c.s. - 3. Bauke Triemstra c.s. 2-5 en 4-6; 5. Marten Bergsma c.s. – 7. Peter van Zuiden c.s. 1-5 en 6-6; 10. Menno van Zwieten c.s staand nummer;

Halve finale: 10. Menno van Zwieten c.s. – 3. Bauke Triemstra c.s. 5-4 en 6-2; 7. Peter van Zuiden c.s. staand nummer;

Finale: 7. Peter van Zuiden c.s. – 10. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 2-6.

Franeker1

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers