contact zoeken wedstrijden

Regioledenberaden najaar 2017

Foto: KNKB Media

Van het Regioledenberaad in Raerd zijn gespreknotities gemaakt. Deze kunt u hier lezen.
Van de overige regioledenberaden (in Driezum, Goënga en Húns) zijn geen uitgebreide gespreksnotiites gemaakt. In hoofdlijn kwamen dezelfde zaken aan bod.

N.a.v. de regioledenberaden heeft het hoofdbestuur zich gebogen over de volgende onderwerpen:
- Mogen KNKB-leden aan vrije partijen meedoen? (Ja, mits er voor een selectiespeler geen selectiewedstrijd is)
- Bijeenkomst met kaatsscholen en kaatsacademie organiseren;
- Keatsvlogger aanstellen?;
- Samenwerking federaties verbeteren;
- Jeugdbeleid in federaties;
- Kaatsscholen betrekken bij schoolkaatsen;
- Te veel NK’s in Franeker? Naast NK senioren, NK junioren ook NK 55+.In 2019 dames-NK op de Pinksterzaterdag?;
- Jeugd op de website;
- Selectietrainingen?;
- Trachten te regelen, dat er betere publiciteit komt.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers