contact zoeken wedstrijden

Even voorstellen!

Afke Hijlkema volgt Hille Saakstra op als coördinator van de kaatsacademie. Zij stelt zich via deze weg aan u voor.

In een zomer die voor mij  helemaal niet in het teken stond van kaatsen, kreeg ik telefoon van Geert Faber. Of ik tijd had voor een mooie klus. De Kaatsacademie had een nieuwe coördinator nodig. Enige tijd later zat ik op het bondsbureau om eens van gedachten te wisselen. Omdat de structuur van de opleidingen grotendeels gelijk is aan die van de Gymnastiekunie, mijn werkgever, en kaatsen me diep in het hart zit, was ik er snel uit. Deze klus pak ik aan!
 
De opleidingen die onder andere vallen onder de Kaatsacademie zijn de scheidsrechterscursussen, de trainersopleidingen en trainingen voor bestuurlijk kader. Kortom een groot pakket! Aan mij de taak om ze bij u bekend te maken! En, dat is een wens, aan u de taak om mij te laten weten welke ondersteuning u nodig bent binnen de club.
 
In de komende periode wil ik mijn gezicht laten zien bij de nodige overleggen en bijeenkomsten. Alles met als doel om informatie te halen en vervolgens te kijken welke ondersteunende rol de Kaatsacademie hierin kan spelen!
 
Ik hoop u te treffen!
 
Sportieve groet,
Afke Hijlkema
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers