contact zoeken wedstrijden

Berltsum wint bondspartij dames

Tekst: Jan Braaksma
Foto: KNKB Media

Berltsum (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma) is zaterdag in Wjelsryp winnaar van de bond voor dames geworden.

In de spannende en meeslepende finale was het sterke Huizum (Marije van der Meer, Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra) steeds de bovenliggende partij. Manon Scheepstra een van de drijvende krachten van Huizum pakte het eerste bordje door op 6-4 tot in het perk te retourneren. Het antwoord van Berltsum liet niet lang op zich wachten en met een zitbal van Ilse Tuinenga op 1-0 en 4-6 werd de stand weer gelijk getrokken. Daarna wist Huizum door onder andere een fraaie zitbal van Nynke Sijbrandij op 1-1 en 6-6 enige afstand te nemen. Via 3 om 1 liep Huizum uit naar een 4 om 2 en 6-2 voorsprong. Maar enige omzettingen bij Berltsum pakten goed uit. Leonie van der Graaf nam even de voorminst opslag van Harmke Siegersma over en Berltsum wist het tij weer te keren. Via een fraaie retourslag tot in het perk op 4-2 en 6-6 werd het ergste gevaar afgewend en door op 4-3 en 4-6 weer een bordje te pakken was het weer een open strijd. Huizum met Nynke Sijbrandij als sterke vrouw kwam weer het eerst op de vijf eersten door passeren van de kaats door Manon Scheepstra. Huizum kwam met 5-4 en 6-2 voor maar kon het eind niet vinden. Gesteld kan ook worden dat Manon Scheepstra een van de dragers van het partuur bevangen werd door het idee dat misschien een of twee slagen haar scheiden van het in bezit komen van de felbegeerde Wimpel. Ook de gedachte dat het al zovele malen mis was gegaan hield haar natuurlijk bezig. Op 5-4 en 6-2 kreeg ze een bovenslag van Harmke Siegersma om de oren en toen zij vervolgens miste was het Ilse Tuinenga die de balans weer in evenwicht bracht door een fraaie zitbal. Maar nog steeds waren de beste papieren voor Huizum. 

Op 5-5 en 6-4 had Manon Scheepstra op de bovenlijn alle kans om de bal te retourneren maar overmand door de zenuwen gleed zij uit en daardoor werd ook deze nipte voorsprong nog uit handen gegeven. Op het ultieme moment had Ilse Tuinenga de zenuwen beter in bedwang en plaatste een zitbal. Manon Scheepstra liet de bal “vallen” omdat zij dacht dat de bal buiten zou gaan. Voor haar was de teleurstelling diep en de vreugde bij haar maat Ilse Tuinenga was daarentegen euforisch. Voor haar was het al de vijfde winst op de bond voor dames. Eerder zegevierde zij in 2012, 2013, 2014 en in 2016. Voor Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma was het al de zesde zege. Zij waren er in 2008 ook al bij.
Berltsum zat heel aardig in de lijst en Reduzum mocht geen probleem zijn en werd dat ook niet. (5-1 en 6-6). In de tweede omloop moest er wel scherp aan de wind gezeild worden tegen Kaatsvereniging Pieter Jellema uit Peins. De zusters Zeinstra zijn geduchte tegenstanders en als het even loopt kunnen zij van iedereen winnen. Maar de dames uit Berltsum bleven goed bij de les en wisten Peins op 5-2 en 6-6 onder de duim te houden.

In de derde omloop kon Ee, met Louise Krol als gangmaker, het niet redden. Franeker was wel een pootje gelicht maar Berltsum was van een ander kaliber en op 5-1 en 6-6 was de halve finale bereikt. Daarin versloeg Berltsum het kranige Wjelsryp met grote cijfers 5-0 en 6-6. 

Huizum moest als nummer een direct stevig in de beugels om een andere favoriet Leeuwarden onder de duim te houden. Marije van der Meer c.s. kwamen het best uit de startblokken en na de vlotte 2-0 voorsprong kwam Huizum nooit meer in gevaar. (5-2 en 6-4).
Folsgare kon Huizum ook niet bijhouden in ronde twee getuige de 5-1 en 6-0 nederlaag. 
De dames van Wommels verkochten hun huid in derde omloop zo duur mogelijk. Maar Huizum wist op de beslissende momenten net het wiel wat eerder over de streep te drukken dan Anna-Brecht Bruinsma c.s. Op 5-3 en 6-6 viel de laatste slag.

In de halve finale was Grou geen partij voor een oppermachtig Huizum en ging met 5-0 en 6-2 kopje onder. 
Wjelsryp (Baukje Scheper, Tineke Dijkstra en Sandra Hofstra) en Grou (Nynke Sinnema, Marte Altenburgen Ymkje Yntema) pakten de kleine premie. 

Cijfers Wjelsryp. Eerste omloop: 1. Huizum -  2. Leeuwarden 5-2 en 6-4; 3. Ried -  4. Folsgare 4-5 en 2-6; 5. Easterein - 6. Minnertsga 5-3 en 6-4; 7. Sexbierum-Pietersbierum - 8. Dronryp 4-5 en 6-6; 9. Stiens -  10. Wjelsryp 2-5 en 2-6; 11. Deinum - 12. Makkum 5-5 en 6-4; 13. Mantgum - 14. Franeker 1-5 en 6-6; 15. Harlingen - 16. Ee 0-5 en 2-6; 17. Reduzum - 18. Berltsum 1-5 en 6-6; 19. Peins - 20. Buitenpost 5-1 en 6-2; 21. Grou - 22. Wolsum 5-1 en 6-6; 23. Marsum - 24. Goënga 5-2 en 6-2; 25. Wommels - 26. Bitgum 5-4 en 6-2;

Tweede omloop: 1. Huizum - 4. Folsgare 5-1 en 6-0; 5. Easterein - 8. Dronryp 5-3 en 6-6; 10. Wjelsryp - 11. Deinum 5-2 en 6-0; 14. Franeker - 16. Ee 4-5 en 6-6; 18. Berltsum - 19. Peins 5-2 en 6-6; 21. Grou - 23. Marsum 5-5 en 6-6 (Grou wint). 25. Wommels staand nummer:

Derde omloop: 25. Wommels - 1. Huizum 3-5 en 6-6; 5. Easterein - 10. Wjelsryp 3-5 en 6-6; 16. Ee - 18. Berltsum 1-5 en 6-6; 21. Grou staand nummer;

Halve finale: 21. Grou – 1. Huizum 0-5 en 2-6; 10. Wjelsryp – 18. Berltsum 0-5 en 6-6;

Finale: 1. Huizum – 18. Berltsum 5-5 en 6-6 (Berltsum wint).

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers