contact zoeken wedstrijden

Nog even terug naar de zeer geslaagde Franeker Kaatsweek

Het nagenieten van het jubileumweekend is nog in volle gang en de resultaten worden verwerkt. Toch is het leuk om in de jubileumjaar nog een keer stil te staan bij de eveneens succesvol verlopen Franeker Kaatsweek. Een week welke voor herhaling vatbaar is.

Kaatsweek Franeker 2017
5 juni t/m 10 juni
De Kaatsweek in Franeker is alweer voorbij. Het was een schitterende week, gepaard met ongeveer alle weerstypen die er zijn, maar ondanks zo nu en dan een spettertje regen heeft dit al onze kaatsers er niet van weerhouden om dit prachtige spel te spelen.  
Laten we allereerst ook vooral al die mensen niet vergeten die zich vrijwillig inzetten om alles organisatorisch in goede banen te leiden en de kaatssport zo een warm hart toedragen, om er een daverend succes va n te maken. En óf het een succes was, de hele week.

Pinkstermaandag NK Senioren 5 juni
De Kaatsweek werd afgetrapt op een mooie zonnige Pinkstermaandag met het NK Senioren. De eerste parturen startten op het Sjûkelân, de andere parturen op de velden aan de Hertog van Saxenlaan. Dit jaar was de Bondspartij’ voor het eerst sinds 2010 weer terug op het Sjûkelân. Én ook nog eens kosteloos, dit is de eerste keer dat de entree gelden op nul staan met reden dat het zo voor meer mensen toegankelijk wordt gemaakt. De vrije toegang is mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor FB Oranjewoud.
Als je kijkt naar de bezoekersaantallen, in vergelijking met de voorgaande jaren, dan blinkt het jaar 2017 uit. Dit jaar waren er tussen de 1750 – 2000 bezoekers en de afgelopen jaren was dit aantal fors minder, tussen de 1000 en 1250 bezoekers plusminus.
Er is dus gebleken dat door o.a. de toegang kosteloos te doen en een duidelijke communicatie campagne uit te zetten via verschillende kanalen, dit heeft geresulteerd in een prachtig aantal bezoekers.
Er werd op een hoog niveau gekaatst en de spanning was soms te snijden, de sfeer was goed, het zonnetje scheen en men had het naar de zin op het heilige gras.
Het NK is mede mogelijk gemaakt door Eresdé, de Gemeente Franekeradeel en de Provincie Fryslân.
Dit was een evenement zoals de organisatie het voor ogen had. Het hoofdbestuur is ook al bijeen geweest en heeft haar waardering uitgesproken.
 

lkcwint

Finales Schoolkaatsen 7 juni
Op de woensdag in de Kaatsweek werden de Finales van het Provinciaal Schoolkaatsen verkaatst op het Sjûkelân. De voorrondes hebben in elke gemeente plaatsgevonden vanaf de start van het kaatsseizoen en uiteindelijk hebben de drie beste scholen per gemeente meegedaan aan de eindrondes: het Fries Kampioenschap.
De schooljeugd, van om en nabij 25 scholen, heeft zo kennisgemaakt met de kaatswereld. Het was deze dag iets minder weer, maar dit mocht de pret niet drukken en er werd nog steeds met erg veel plezier met elkaar gekaatst.
 

Donderdag 8 juni
Op donderdag zijn er veel kaatsclinics gehouden om de schooljeugd in aanraking te laten komen met de kaatsspor. De groepen hebben ook allemaal een bezoek gebracht aan het Keatsmuseum (www.keatsmuseum.frl). De combi tussen kaatshistorie (museum) en kaatsbeleving (clinic) werd erg goed ontvangen door de jeugd van de groepen 8 van alle scholen uit de gemeente Franeker.  
 

zachtebalpc-2017-3-067

Zachte Bal PC 10 juni
Met 64 parturen op de lijst werd om 09.00 uur gestart en werd het een dag met hele mooie en ook spannende kaatspartijen, heel veel publiek, schitterend weer. Iedereen werd op zijn wenken bediend. Net als voorgaande jaren heeft de inmiddels geworden Stichting ZachteBal PC er alles aan gedaan om er voor iedereen een fantastische dag van te maken. Aan alle randvoorwaarden werd voldaan en dan is het op de kaatsdag zelf aan de kaatsers, publiek en de weergoden om er een geslaagd evenement van te maken. En dat het geslaagd is mag gezegd worden, nog nooit werd er zo spannend gekaatst met maar liefst 6 partijen die eindigden met een volle telegraaf. De ZachteBal PC 2017 werd uiteindelijk gewonnen door het partuur van Bauke van der Graaf, Daniël Iseger en Karel Nijman. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig op het kaatsveld en de feesttent waar Gaatzen Bosma het publiek nog een muzikaal feest bezorgde. De Stichting ZachteBal PC wil iedereen die samen met hen er zo’n geweldige dag van heeft gemaakt ontzettend bedanken. Kaatsers, scheidsrechters, vrijwilligers, publiek, sponsoren, Drumline en de Sterrekiekers allemaal heel erg bedankt en tot volgend jaar 26 mei (www.zachtebalpc.nl).


Tot slot wil het Bondsbestuur een ieder bedanken voor zijn/haar inzet en medewerking voor deze fantastische Kaatsweek 2017 en dat het volgend jaar minstens zo’n daverend succes mag worden.
 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers