contact zoeken wedstrijden

Opzet dorpencompetitie Wallball

De werkgroep Wallball wil een dorpencompetitie gaan starten.

Opzet dorpencompetitie Wallball (Muurkaatsen)
Het wallball in Friesland ontwikkelt zich snel. Deze attractieve sport kan zowel binnen als buiten worden gespeeld. In rap tempo zijn er nieuwe buitenmuren op diverse locaties gerealiseerd (Sexbierum, St. Annaparochie, Beetgum, Leeuwarden, Grou, Wijtgaard, Jirnsum, Marsum, Berltsum, Bolsward, Arum en Reduzum.) Het is heerlijk om buiten te muurkaatsen en het kan prima naast het Friese spel worden gespeeld. Wallball is goed voor het voetenwerk en onderhoudt zowel de linker- als de rechterarm bij het kaatsen.
Er wordt al veel recreatief wallball gespeeld bij diverse verenigingen in het winterseizoen. Tijd om dit ook in competitieverband te gaan spelen. Binnen de werkgroep Wallball van de KNKB is dan ook het idee ontstaan om een dorpencompetitie te starten.
Wat houdt deze dorpencompetitie in?
Teams van verschillende verenigingen, dorpen of steden spelen tegen elkaar op een doordeweekse avond. Bij voorkeur wordt gespeeld op een buitenmuur, maar als alternatief kan ook gekozen worden voor een binnenmuur. Speelavond is dinsdag of donderdag. Aanvang van de wedstrijden is 19:00 uur.

Voor wie?
Dames en heren (leeftijd = vanaf 16 jaar)
Wanneer ?
In de maanden mei, juni en juli.
Waaruit bestaat een team ?
Een team bestaat uit minimaal 2 personen.
Mogen er meerdere teams van een vereniging/dorp meespelen?
Ja.
Welke speltypes worden gespeeld?
Teams spelen 2 tegen 2 en  de spelers uit elke team spelen tegen elkaar in een singlepartij.
In totaal worden er dan 3 wedstrijden op een avond gespeeld.
Hoeveel sets en hoeveel punten?
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets (1 set tot en met 15 punten).
Zijn er scheidsrechters nodig?
Nee, bij verschil van mening wordt het punt overgespeeld.
Wat te doen bij slecht weer?
Als er niet gespeeld kan worden dan in overleg een andere datum afspreken.

Aanmelden: voor 1 mei via de mail:  
Voor vragen: contact opnemen met Johannes Siegersma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers