contact zoeken wedstrijden

Scharnegoutum, Welpenjongens Door elkaar loten B + Herk

Bij de Welpenjonges Del B-klasse 13 partuur. Er is goed en sportief gekaatst. De prijswinnaars zijn: 1e prijs: Emiel Feenstra, Bolsward Matthys Renema, Dronrijp 2e prijs: Sybrand Veldhuis, Raerd . ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers