contact zoeken wedstrijden

NK Pupillen Jongens, Dronryp wint (update, video )

VvV Sjirk de Wal is met de kaatsers Haye Tseard van der Hem, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma in Arum winnaar geworden van het Nederlands Kampioenschap voor jongens pupillen. In de finale werd Tzum (Robin Benders, Redmar Cnossen en Steven Koster) verslagen met 5-2 6-0

foto: KNKB Media

Prijswinnaars NK jongens pupillen

1) Dronryp (Haye Tseard van der Hem, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma)
1e omloop: Lollum-Waaxens 5-4 6-4
2e omloop: Baard 5-1 6-4
3e omloop: Bitgum 5-2 6-4
halve finale: Hommerts-Jutrijp 5-5 6-0
finale Tzum 5-2 6-0

2) Tzum (Robin Benders, Redmer Cnossen, Steven Koster)
1e omloop: Reduzum 5-0 6-0
2e omloop: St.-Annaparochie 5-2 6-0
3e omloop: staand nummer
halve finale Jellem-Bears 5-3 6-6
finale Dronryp 2-5 0-6


3) Jellem-Bears (Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Ytsen Hiemstra)
1e omloop: Sesbierum-Pietersbierum 5-2 6-6
2e omloop: Goënga 5-4 6-2
3e omloop: Winsum 5-4 6-6
halve finale: Tzum 3-5 6-6

3) Hommerts-Jutrijp ( Redmer van Netten, Henk Hoekstra, Jitze Floris
1e omloop: Womme-1 6-2
2e omloop: Goutum 5-0 6-6
3e omloop: Bolsward 5-4 6-6
halve finale: Dronryp 5-5 0-6

Klik hier voor het foto album

3) Jellem-Bears (Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Ytsen Hiemstra)
3) Jellem-Bears (Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Ytsen Hiemstra)
3) Hommerts-Jutrijp ( Redmer van Netten, Henk Hoekstra, Jitze Floris
3) Hommerts-Jutrijp ( Redmer van Netten, Henk Hoekstra, Jitze Floris
2) Tzum (Robin Benders, Redmer Cnossen, Steven Koster)
2) Tzum (Robin Benders, Redmer Cnossen, Steven Koster)
1) Dronryp (Haye Tseard van der Hem, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma)
1) Dronryp (Haye Tseard van der Hem, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma)

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers