contact zoeken wedstrijden

NK FINALE: KV MINNERTSGA WINT NK SENIOREN

De finale van het NK senioren is net als vorig jaar gewonnen door Kv Minnertsgea met de kaatsers Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra. In de finale werd gewonnen van OKK Bitgum met Johan v/d Meulen, Kor Zittema en Tjisse Steenstra met 5 - 2 en 6-6. 

foto's Elisabeth fotografie

1e prijs: Minnertsgea, Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra
2e prijs: Bitgum, Johan v/d Meulen, Kor Zittema, Tjisse Steenstra

3e prijs:  St.Jabik, Bauke Triemstra, Renze Hiemstra, Taeke Triemstra
               Grou, Dirjan Bouma, Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema

5e prijs: 
Hijum Finkum, Hielke Beijering, Laas Pieter van Straten, Marten Feenstra
Reahus Turns, Meindert Bonnema, Sybren Poelsma, Simke Altenburg
Sexbierum Pietersbierum, Jelte Visser, Kees en Pieter van der Schoot
Arum, Robert Rinia, Jan Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma

1e prijs: Minnertsgea, Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra
1e prijs: Minnertsgea, Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra
2e prijs: Bitgum, Johan v/d Meulen, Kor Zittema, Tjisse Steenstra
2e prijs: Bitgum, Johan v/d Meulen, Kor Zittema, Tjisse Steenstra
3e prijs:  St.Jabik, Bauke Triemstra, Renze Hiemstra, Taeke Triemstra
3e prijs: St.Jabik, Bauke Triemstra, Renze Hiemstra, Taeke Triemstra
3e prijs: Grou, Dirjan Bouma, Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema
3e prijs: Grou, Dirjan Bouma, Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema

foto's Elisabeth fotografie

5e prijs Reahûs en Hijum/Finkum
5e prijs Reahûs en Hijum/Finkum
5e prijs Arum en Sexbierum
5e prijs Arum en Sexbierum

5e prijs:
Hijum Finkum, Hielke Beijering, Laas Pieter van Straten, Marten Feenstra
Reahus Turns, Meindert Bonnema, Sybren Poelsma, Simke Altenburg
Sexbierum Pietersbierum, Jelte Visser, Kees en Pieter van der Schoot
Arum, Robert Rinia, Jan Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma

Logo-eresde

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers