contact zoeken wedstrijden

Wigle Sinnema: " blij dat ze mij vroegen "

De nieuwe voorzitter van de KNKB was blij toen hij vorig jaar werd gevraagd voor het voorzittersschap van de KNKB. " ik wie ta oan in nije útdaging, en thüs wiene se ek bliid dat ik der wer us út wie " ;aldus Wigle Sinnema

Wie is Wigle Sinnema, wat voor hobby's heeft hij en wat zijn ambitie als nieuwe KNKB voorzitter ?
KNKBTV in gesprek met Wigle Sinnema.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers