contact zoeken wedstrijden

NK meisjes: Peins wint

Peins is met Leentsje Bootsma, Hiske en Marrit Zeinstra Nederlands kampioen meisje 14-16 jaar geworden. In de finale werd Berltsum met Esmée Ynema, Anke Zwart en Ilse Tuinenga met 5-2 en 6-4 verslagen. 

Foto: Klaas Hylkema fotografie

Uitslagen van finale

2. Berltsum - 6. Peins 5-2 6-4

Prijswinnaars:

1) Peins; Leentsje Bootsma, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra
1e omloop: Dronryp 5-4 6-4
2e omloop: Wommels 5-2
3e omloop: Goënga 5-0 6-6
halve finale: Mantgum 5-4 6-0

2) Berltsum; Ilse Tuinenga, Anke Zwart en Esmee IJnema
1e omloop: Witmarsum 5-1 6-2
2e omloop: Jirnsum 5-5 6-0
3e omloop: Arum 5-1 6-0
halve finale Raerd 5-3 6-6

3) Mantgum; Bregt Arendz, Amarins de Groot, Jennie Terpstra
1e omloop: Easterein 5-3 6-0
2e omloop: Hallum 5-2 6-0
3e omloop: Reduzum
halve finale: Peins 4-5 0-6

3) Raerd; Brechtje Jorritsma, Berber Ekema, Marije Jonker
1e omloop: Wiuwert-Britwert 5-5 6-2
2e omloop: Grou 5-3 6-0
3e omloop: staand nummer
halve finale: Berltsum 3-5 6-6

1) Peins; Leentsje Bootsma, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra
1) Peins; Leentsje Bootsma, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra
2) Berltsum; Ilse Tuinenga, Anke Zwart en Esmee IJnema
2) Berltsum; Ilse Tuinenga, Anke Zwart en Esmee IJnema
3) Mantgum; Bregt Arendz, Amarins de Groot, Jennie Terpstra
3) Mantgum; Bregt Arendz, Amarins de Groot, Jennie Terpstra
3) Raerd; Brechtje Jorritsma, Berber Ekema, Marije Jonker
3) Raerd; Brechtje Jorritsma, Berber Ekema, Marije Jonker

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers