contact zoeken wedstrijden

Diploma voor nieuwe kaatstrainers

Op woensdag was de diploma-uitreiking van de cursussen kaatstrainer 2 en 3 en konden 10 nieuwe kaatstrainers hun welverdiende diploma in ontvangst nemen.

De cursisten zijn gestart in januari met 6 avonden over techniek en training geven, hebben vervolgens hun stage opdrachten bij de eigen vereniging uitgevoerd en hebben in oktober en november informatie gehad over conditie, tactiek en mentale training. Op 30 oktober (verkort) 4 en 11 december waren de examens met een examenles en een eindgesprek over de portfolio en de lesstof.

Het was een super leuke en gemotiveerde groep dit jaar en alle trainers zijn een aanwinst voor de vereniging en de KNKB.

In 2014 starten we weer met de nieuwe cursussen en voor iedereen die betrokken is bij de training of begeleiding van de jeugd is het een aanrader om mee te doen, je krijgt er beslist geen spijt van. In Franeker starten we een nieuwe cursus en in Ferwert e.o. en Bolsward e.o. zijn initiatieven om een cursus op locatie te houden en daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee.

Informatie over de cursussen kan bij de KNKB of bij de cursusleider:
Durk v.d. Leest d.vd.leest@planet.nl
Jan de Groot fam.jandegroot@planet.nl

Op de groepsfoto de geslaagde cursisten van 2013:
Gehurkt v.l.n.r.: Durk van der Leest (cursusleider), Harry Benders, Willy Nieuwenhuis, Joukje Slaverda, Jan de Groot (cursusleider)
Staand v.l.n.r: Durk Pieter v.d. Schaaf, Pieter v.d. Schoot, Anke Winkel, Tamara Ziengs, Anouk Tolsma, Manon Scheepstra en Gryt Greydanus.

kaatstrainerdrie2013

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers