contact zoeken wedstrijden

Kaatstrainer 4

De voormalige B-cursus is vernieuwd / omgevormd naar de cursus Kaatstrainer/-coach 4.

Behalve de onderwerpen differentiatie en activerende didactiek in lesgeven is een grotere plaats ingeruimd voor coaching van kaatsers / parturen. Ook onderwerpen op het terrein van samenwerken in een trainersteam komen aan de orde. Voor enkele bijeenkomsten zijn gastsprekers met een speciale expertise op het gebied van coaching, fysieke aspecten en mentale begeleiding uitgenodigd.

Behalve de cursusbijeenkomsten loopt de cursist stage bij een trainingsgroep of kaatsteam.
Voor een succesvolle afronding en diplomering maakt de cursist van alle praktische opdrachten een portfolio, dat met voldoende moet zijn beoordeeld. Daarna wordt een praktisch examen met eindgesprek vastgesteld voor traininggeven en coaching.

De kosten voor de KT4 cursus zijn € 220 voor leden van bij de KNKB aangesloten verenigingen. Niet-leden betalen € 270.

Hieronder zijn de officiële documenten van de opleiding kaatstrainer/-coach 4 aan te klikken:

Kwalificatieprofiel Kaatstrainer/-coach 4
Toetsplan Kaatstrainer/-coach 4
Proeve van bekwaamheid 4.1 Geven van kaatstrainingen
Proeve van bekwaamheid 4.2 Coachen van kaatswedstrijden
Proeve van bekwaamheid 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren van kaatstechnisch beleid
Proeve van bekwaamheid 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader
Proeve van bekwaamheid 4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten
Proeve van bekwaamheid 4.6 Scouten van kaatsers
Algemeen Toetsreglement Sport

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers