contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum27-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingS.M.I.
PlaatsWjelsryp
ScheidsrechterHoutsma, D.
1 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Riemer Hoekstra EE
2 André van Dellen BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
3 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
4 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Lennart Adema MAKKUM FR
5 Gerrit Jan Duiven HIDAARD
Hendrik Bouwhuis SNEEK
Leon Bekema BOLSWARD
6 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
7 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Stefan van der Meer BAARD
8 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
9 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
10 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers