contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-07-2019
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingOEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Johannes de Boer HOMMERTS
Jelke Veldhuis RAERD
2 Riemer Postma INGELUM
Jort de Kroon DRONRYP
3 Rudmer Faber ACHLUM
Tyme Jonker MANTGUM
4 Dennis Bida DRONRYP
Jelle Jan Dijkstra MORRA
5 Bauke Jetze Kalsbeek STIENS
Edwin Arjen Yska BOLSWARD
6 Sido Polet HALLUM
Hjalmar Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE
7 Erik de Boer MENAAM
Rens Hoekstra SINT ANNAPAROCHIE
8 Fedde Janzen BITGUM
Teun Westgeest WITMARSUM
9 Hidde Jorritsma LOLLUM
Rimar van der Schaaf BITGUM
10 Harmen-Jacob Postma WAAKSENS
Jesse Vrieswijk SWICHUM
11 Stijn Feenstra EXMORRA
Lars Tijssen REDUZUM
12 Lourens Buwalda SCHETTENS
Jesse v.d. Wal WITMARSUM
13 Jurre Dijkstra MENAAM
Martijn Mossel RINSUMAGEAST
14 Kees Sonnema ANJUM
Kyano van Swinden Koopmans EXMORRA
15 Thijs Lanting SCHARNEGOUTUM
Jelmar de Vries WINSUM FR
16 Jille Jongsma DAMWALD
Johan Gaastra KUBAARD
17 Elias Winter HIJUM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers