contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-07-2019
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie
VerenigingHET OOSTEN
PlaatsWergea
ScheidsrechterWieren, van L.
1 Andrea Kroes GAUW
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM
2 Anne Monfils GRONINGEN
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM
3 Fenna Kramer WINSUM FR
Margriet Miedema BERLTSUM
Kim Dijkstra GRONINGEN
4 Inge Jansma DRONRYP
Hiske Zeinstra GRONINGEN
Melissa Rianne Hiemstra STIENS
5 Nynke Sijbrandij LEEUWARDEN
Imke van der Leest EASTEREIN
Marrit Zeinstra GRONINGEN
6 Boukje Houtsma GRONINGEN
Anna Rixt Iedema MENAAM
Selma van der Molen WITMARSUM
7 Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
Amarins de Groot MANTGUM
Hendrieke van der Schoot SEXBIERUM
8 Jeanette Jansma DRONRYP
Selma de Boer EASTEREIN
Corina de Vries MENAAM
9 Hester Zijlstra BERLTSUM
Anke Winkel DRONRYP
Simona Kootstra MINNERTSGA
10 Nelie Steenstra MINNERTSGA
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN
11 Naomi Wiersma WORKUM
Anouk Tolsma DRONRYP
Rixt Wijnia WOMMELS
12 Jildou Sweering FOLSGARE
Lotte Delgrosso MARSUM
Jennie Terpstra MANTGUM
13 Ilse Tuinenga FRANEKER
Sjanet Wijnia WOMMELS
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
14 Akkelyna de Haan WIER
Mintje Meintema DRONRYP
Miranda Scheffer MENAAM
15 Tineke Dijkstra WJELSRYP
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE
16 Anne Berber Zeinstra LEEUWARDEN
Jeska Terpstra EASTEREIN
Martzen Deinum WOMMELS
17 Serena Hovenga MARSUM
Lobke Vlasbloem MAKKUM FR
Elly Hofman DRONRYP

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers