contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum12-07-2019
Tijd15:30
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingDE POMPEBLEDDEN
PlaatsHeerenveen
ScheidsrechterJong, de M.
Sjoerd de Jong LEEUWARDEN
1 Marten Bergsma MINNERTSGA
Renze Hiemstra DEINUM
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
2 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Kees van der Schoot LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
3 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos GRONINGEN
Tsjerk Elsinga DRONRYP
4 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
5 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
6 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
7 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Patrick Scheepstra FRANEKER
8 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
9 Enno Kingma LEEUWARDEN
Alle Jan Anema GROU
10 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers