contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-05-2019
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingGOUTUM e.o.
PlaatsGoutum
ScheidsrechterJong, de M.
1 Riemer Hoekstra EE
Albert Feenstra EXMORRA
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
2 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Marco de Groot FRANEKER
Willem van Abbema SCHETTENS
3 Sil Leystra WESTHOEK
Gerben de Boer GAAST
Lucas Postma DRONRYP
4 Thomas Dijkstra BERLTSUM
Paul Dijkstra BITGUM
Wessel Hilverda WINSUM FR
5 Gerrit Dijkstra ANJUM
Jeroen de Boer SPANNUM
Klaas Pier Folkertsma WONS
6 Wiebe Dijkstra ANJUM
Wytze Wassenaar WIER
Patrick van Dellen BERLTSUM
7 Jelle Cnossen BOLSWARD
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Auke Boomsma MORRA
8 Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Yannick Hielkema BITGUM
Djurre Seerden FRANEKER
9 Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Corné Tuinenga BERLTSUM
René de Haan FRANEKER
10 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Jan-Sjouke Weewer BITGUMMOLE
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
11 Remco Schiphof SINT JACOBIPAROCHIE
Julian Faber BOLSWARD
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
12 Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Keimpe Brander HEEG
13 Sietze Bouma LOLLUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Stefan van der Meer BAARD
14 Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
Gerard de Vries BITGUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
15 Roel Pieter de Jong RIED
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Jesper Tolsma REDUZUM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers