contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum15-07-2018
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterZee, v.d. H.
1 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
3 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
4 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
5 Remmelt Bouma WEIDUM
Jelte Visser SEXBIERUM
Willem Heeringa LEEUWARDEN
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Jan Schurer EASTEREIN
7 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
8 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
9 Elgar Boersma STIENS
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Hendrik Bouwhuis SNEEK
10 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Martijn Olijnsma GROU

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers