contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum14-07-2018
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterSieperda, J.
1 Enno Kingma LEEUWARDEN
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Stefan van der Meer BAARD
2 Marten Bergsma MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
3 Auke Boomsma MORRA
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
4 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
5 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
6 Remmelt Bouma WEIDUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
7 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
8 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
9 Elgar Boersma STIENS
Jelte Visser SEXBIERUM
Haye Jan Nicolay BRITSUM
10 Patrick van Dellen BERLTSUM
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Hans Wassenaar LEEUWARDEN

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers