contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-06-2018
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingHET NOORDEN
PlaatsSt.Jacobiparochie
ScheidsrechterGrond, M.O.W.
1 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
2 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
3 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
4 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
5 Wierd Baarda DRONRYP
Tsjerk Elsinga DRONRYP
6 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
7 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
8 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
9 Peter van Zuiden TJERKWERD
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
10 Marten Bergsma MINNERTSGA
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Jan Schurer EASTEREIN

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers