contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B +herk.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum27-05-2017
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingWARBER BLIUWE
PlaatsMorra-Lioessens
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Dennis Reekers LEEUWARDEN
Markus Heeringa REDUZUM
Jort de Jong ACHLUM
2 Redmer Wijnstra GOUTUM
Wessel Schraa WOMMELS
Wessel Hilverda WINSUM FR
3 Wytse Yntema WOMMELS
Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Karel Monfils KIMSWERD
4 Anco Vroom BRITSUM
Mark Minnesma DRONRYP
Dooitze de Boer GAAST
5 Jorrit Boersma SINT ANNAPAROCHIE
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
Arjan Oevering HARLINGEN
6 Hedser Mud WERGEA
Lars Onrust MAKKUM FR
Arjen Schregardus LIOESSENS
7 Taeke Hofman DRONRYP
Wilke van der Meulen STIENS
Jesper Tolsma REDUZUM
8 Hessel de Ree REDUZUM
Erik Minne Cats MENAAM
Gerwin Dijkstra ANJUM
9 Jan Berend Sipma LIOESSENS
Douwe Pieter Kuiper OOSTERNIJKERK
Germ Pyt van Popta LOLLUM
10 Jacob Schregardus DOKKUM
Geert Siegersma MINNERTSGA
Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
11 Wessel van Wier PEINS
Redmer Zaagemans WITMARSUM
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
12 Sytse Koree ANJUM
Durk Hoogma BAARD
Siebe Feenstra MORRA
13 Martin Schinkel DONGJUM
Bouke Andries Boersma REDUZUM
Gerard de Vries BITGUM
14 Mark Polstra MENAAM
Anne Jelmer Hellinga DAMWALD

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers