contact zoeken wedstrijden

Oldehove Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 8 parturen

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-09-2017
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterSweering, H.
1 Durk Ennema SEXBIERUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pier Piersma EASTERLITTENS
2 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Dylan Drent HARLINGEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
3 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Alle Jan Anema GROU
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
4 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Allard Hoekstra FRANEKER
Hillebrand Visser LEEUWARDEN
5 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
6 Johan Diertens DRONRYP
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
7 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
8 Marten Bergsma MINNERTSGA
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers