contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum25-06-2017
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBERLIKUM
PlaatsBerltsum
ScheidsrechterSieperda, J.
1 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Hendrik Jan v.d. Velde BOLSWARD
Thomas van Zuiden BOLSWARD
2 Marten Bergsma MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
3 Johan Diertens DRONRYP
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
Sip Jaap Bos ANJUM
4 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
5 Enno Kingma LEEUWARDEN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Jouke Bosje LEEUWARDEN
6 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Alle Jan Anema GROU
Patrick Scheepstra FRANEKER
7 Peter van Zuiden TJERKWERD
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
8 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
9 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Michel v.d. Veen FRANEKER
Klaas Pier Folkertsma WONS
10 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hendrik Kootstra MINNERTSGA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers