contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum19-06-2016
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingVVV MENAEM
PlaatsMenaam
ScheidsrechterWierstra, D.
1 André van Dellen BERLTSUM
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
2 Elgar Boersma STIENS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
Douwe Anema STIENS
3 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Hillebrand Visser SCHETTENS
4 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Erik Haitsma WOMMELS
Laas Pieter van Straten FEINSUM
5 Johan Diertens DRONRYP
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Lennart Adema MAKKUM FR
6 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
7 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
Steven de Bruin FRANEKER
8 Marten Bergsma MINNERTSGA
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Willem Heeringa TZUMMARUM
9 Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jan Schurer EASTEREIN
10 Gerrit Winkel STIENS
Jelmer Westra BERLTSUM
Marco de Groot FRANEKER

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers