contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum05-06-2016
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingREAHUS-TURNS
PlaatsReahûs-Turns
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Tjerk Andringa REAHUS
David Kuipers BERLTSUM
2 Rutger Sijbesma EASTEREIN
Erin van Wier MINNERTSGA
3 Niels de Boer SPANNUM
Thomas Bouma EASTERLITTENS
4 Hylke Bijlsma BOLSWARD
Leon Sjoerdsma REDUZUM
5 Daniel Meesters BITGUMMOLE
Folkert Wierda GOËNGA
6 Mark Pieter Goodijk SEXBIERUM
Sjouke Beimers BITGUMMOLE
7 Sem Dijkstra BERLTSUM
Sydo Dijkstra EXMORRA
8 Quinten Eppinga BOLSWARD
Bjorn Idsardi DRONRYP
9 André de Vries BITGUMMOLE
Rick Hayma STIENS
10 Jelmer Brouwer EASTEREIN
Jan Bauke Weewer SEXBIERUM
11 Jan Johannes van der Kamp NIJLAND
Jildert Wijbenga ARUM
12 Jens Rienk Jepkema HUNS
Dylan Koel HARLINGEN
13 Thom Dijkstra BITGUMMOLE
Wesley v.d. Vaart ST JACOBIPAROCHIE
14 Hylke Talsma ACHLUM
Ate Schaap TIRNS
15 Diede Schouten STIENS
Sybrand Veldhuis RAERD
16 Johan Cnossen GAUW
Sido Harkema SPANNUM
17 Fedde Hansma SPANNUM
Rink Rudmer Sterk BERLTSUM
18 Siebo Boersma EASTEREIN
Otte Algra LEEUWARDEN
19 Redmer Stegenga EASTEREIN
Stijn Vincken SPANNUM
20 Arjen Stremler EASTEREIN
Jarno Feenstra EXMORRA
21 Folkert Boersma REDUZUM

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers