contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum29-05-2016
Tijd10:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingHUINS-LIONS
PlaatsHúns-Leons
ScheidsrechterBergsma J.
1 Wierd Baarda DRONRYP
Frederik van der Meij BERLTSUM
Jelte Visser SEXBIERUM
2 Remmelt Bouma WEIDUM
Niels van der Wal DEINUM
Nick Leistra TZUMMARUM
3 Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Rik Sloots RIED
Age-Anne Posthumus MINNERTSGA
4 Enno Kingma WESTHOEK
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Jouke Bosje LEEUWARDEN
5 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
Roel Hoekstra TERNAARD
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Willem Heeringa TZUMMARUM
7 Sil Leystra WESTHOEK
Ruben Eijzenga BERLTSUM
Gideon Swanson SINT JACOBIPAROCHIE
8 Robert Broeders RIED
Riemer Hoekstra EE
Klaas Pier Folkertsma WONS
9 Roy van den Berg GROU
Jacob van der Bos HOLWERD
Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
10 Jelte Drijfhout POPPENWIER
Marcus Frietema AMSTERDAM
Michel Nesse UITWELLINGERGA
11 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Hillebrand Visser SCHETTENS
12 Johan Diertens DRONRYP
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Lennart Adema MAKKUM FR
13 Elgar Boersma STIENS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
Douwe Anema STIENS
14 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
Steven de Bruin FRANEKER
15 Gerrit Winkel STIENS
Jelmer Westra BERLTSUM
Marco de Groot FRANEKER
16 André van Dellen BERLTSUM
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
17 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
18 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos ANJUM
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
19 Pieter Vogels UTRECHT
Michel v.d. Veen FRANEKER
Aloys Freitag MAKKUM FR
20 Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Sander Kingma DRONRYP
Jehannes Gietema AKKRUM
21 Feiko Broersma LEEUWARDEN
Terry v.d. Eng GOUTUM
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers