contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

Datum:23-06-2019
Tijd:10:00
Categorie:Pupillenjongens
Soort:Afdeling
Vereniging:BOLSWARD
Plaats:Bolsward
Scheidsrechter:Minnesma R.S.
Aantal parturen: 27
Naam Vereniging
Johan Gaastra  WOMMELS 
Sietse Jellema  WOMMELS 
Javi Perez Boonstra  IT WETTERLAN 
Stef van Steen  IT WETTERLAN 
Jelte Hellinga  IT WETTERLAN 
Erik de Boer  VVV MENAEM 
Douwe Palsma  VVV MENAEM 
Jelte de Jong  VVV MENAEM 
Edwin Arjen Yska  BOLSWARD 
Silvan Elzinga  BOLSWARD 
Tymen Bijlsma  BOLSWARD 
Dennis Bida  SJIRK DE WAL 
Jort de Kroon  SJIRK DE WAL 
Brent Jesse van Beem  SJIRK DE WAL 
Rienk Alberda  SJIRK DE WAL 
Stijn Tolsma  SJIRK DE WAL 
Jurre Dijkstra  SJIRK DE WAL 
Jelke Veldhuis  WEZ WIS 
Daan Kooistra  WEZ WIS 
Sylvan Verhoef  WEZ WIS 
Stijn Feenstra  EXMORRA 
Kyano van Swinden Koopmans  EXMORRA 
Hidde Reitsma  EXMORRA 
Harmen-Jacob Postma  MEIINOAR IEN 
Hidde Jorritsma  MEIINOAR IEN 
Pieter Harke Miedema  KC DE BOER 
Bauke Jetze Kalsbeek  KC DE BOER 
Bouke Janse  KC DE BOER 
Damian van den Briel  BERLIKUM 
Sven Temme  BERLIKUM 
  BERLIKUM 
Jörgen Postma  ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT 
Hjalmar Dijkstra  ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT 
Eelco Meijer  ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT 
Jorrit Palma  WEZ WIS TSJOM 
Dytmar de Groot  WEZ WIS TSJOM 
Meindert-Jan Zijlstra  WEZ WIS TSJOM 
Fedde Janzen  OEFENING KWEEKT KUNST 
Siedrick Tuinstra  OEFENING KWEEKT KUNST 
Julian Klok  OEFENING KWEEKT KUNST 
Hidde Baarda  OEFENING KWEEKT KUNST 
Douwe Wieling  OEFENING KWEEKT KUNST 
Rimar van der Schaaf  OEFENING KWEEKT KUNST 
Sikke Lautenbach  OEFENING KWEEKT KUNST 
Jesse v.d. Wal  PIM MULIER 
Teun Westgeest  PIM MULIER 
Anne Huisman  PIM MULIER 
Youp Bruinsma  PIM MULIER 
Tim Hofstra  PIM MULIER 
Niels Stoker  PIM MULIER 
Jorrit Bosch  WILLEM WESTRA 
Niek Bijma  WILLEM WESTRA 
Thomas Tolsma  WILLEM WESTRA 
Jan-Friso Anema  WILLEM WESTRA 
Jurre Bosch  WILLEM WESTRA 
Rimmer Dijkstra  WILLEM WESTRA 
Stian Rinia  WILLEM WESTRA 
Sander Kuipers  WILLEM WESTRA 
Tiemen Dijkstra  WILLEM WESTRA 
Jelmer de Boer  YN 'e LIJTE 
Sander Zijlstra  YN 'e LIJTE 
Lieuwe van der Kamp  YN 'e LIJTE 
Laas van Dalfsen  YN 'e LIJTE 
Sjoerd van der Schaar  DE KOLK 
Jorn de Vries  DE KOLK 
Tymen van der Eems  MAKKUM 
Leon Smink  MAKKUM 
Lars Tijssen  JAN REITSMA 
Thijs van Dijk  JAN REITSMA 
Jesse Vrieswijk  JAN REITSMA 
Elias Winter  IN NIJ BEGJIN 
Bauke Gerben Kalsbeek  IN NIJ BEGJIN 
Leandro Mfuidiman  IN NIJ BEGJIN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers