contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten Verliezersronde

Aanmeldlijst

Datum30-06-2007
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKLAAS THOMAS
PlaatsAnjum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 39
Naam Woonplaats
   
   
   
Bartele Boersma  Harlingen 
   
Hendrik Kootstra  Minnertsga 
Redmer Jorna  Tytsjerk 
Gerrit Jan Duiven  Hidaard 
Aron Postma  Stiens 
Andr√© Turkstra  Dokkum 
Paulus Yde Walda  Wjelsryp 
Jorren Westra  Bitgummole 
Jelmer Hofstee  Easterlittens 
Gosse Beeksma  Koarnjum 
   
Sjouke Hellinga  Damwald 
   
   
Jelte Visser  Sexbierum 
   
   
   
   
   
Johannes Hazenberg  Easterein 
   
   
Anne Wind  Pingjum 
Grietzen Broersma  Leeuwarden 
Sybren Beert de Jong  Wommels 
   
   
   
   
   
Bauke Triemstra  Sint Jacobiparochie 
Kees Bos  Gytsjerk 
Fokke Jan Kooistra  Hartwerd 
Jan Hof  Franeker 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers