contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + Herk

Aanmeldlijst

Datum28-06-2015
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingJAN BOGTSTRA
PlaatsFraneker
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 58
Naam Woonplaats
Bauke Folkerts  Easterlittens 
Thomas Dijkstra  Berltsum 
   
Eric Tromp  Bitgum 
Gerwin Dijkstra  Anjum 
Wessel v.d. Woud  Goutum 
   
   
   
   
   
Germ Epema  Arum 
Redmer Zaagemans  Witmarsum 
   
   
Stan van den Berg  Grou 
Mark Minnesma  Dronryp 
Marten Jansen  Sexbierum 
Jorn Dijkstra  Makkum fr 
Christiaan Stremler  Exmorra 
Anco Vroom  Britsum 
Remco Osinga  Menaam 
Hessel Postma  Winsum fr 
Rick Minnesma  Dronryp 
   
Allard Dijkstra  Leeuwarden 
Jeroen Haarsma  Minnertsga 
Klaas Jan Oosterbaan  Sneek 
Dennis Reekers  Leeuwarden 
Simon van der Vaart  Spannum 
   
Folkert Smid  Witmarsum 
Tjerk Smink  Baaium 
Arjen Schregardus  Lioessens 
Hidzer Bogaard  Bolsward 
Justin Krottje  Dronryp 
Jorn Lars van Beem  Dronryp 
Hedser Mud  Wergea 
Jorrit Tolsma  Arum 
Folkert Groen  Wergea 
Haye Tseard van der Hem  Dronryp 
Geert Siegersma  Minnertsga 
   
Jeroen de Boer  Spannum 
Germ van Popta  Lollum 
Martijn Wiersma  Kimswerd 
Douwe Lycklama à Nijeholt  It Heidenskip 
Jelmer Dijkstra  Exmorra 
Jorret den Breejen  Harlingen 
Wessel Schraa  Wommels 
   
   
Jitze Floris  Joure 
   
Ingmar Wijma  Makkum fr 
Jelger de Boer  Hommerts 
Ignas Dijkstra  Mantgum 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers