contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Door elkaar loten del onbep

24 mei 2014 11:00
Schettens-Longerhouw
Categorie Heren 2e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging SV LONGERHOUW-SCHETTENS
Wedstrijdsecretaris S. Burger-Algra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Schettens, KNKB Heren 2e klasse d.e.l.

Met een deelname van 9 parturen werd er zaterdag 24 mei in Schettens een door-elkaar-loten-partij verkaatst. In de eerste omloop was er een spannende partij tussen partuur 7 en 8,(7) Hein Rodenhuis, Sip Jaap Bos en Remco Dijkstra tegen (8)Jelmer Hofstee, Hielke Miedema, Chris Outhuijse. De strijd werd beslist op 5-5 en 6-4 en hiermee hadden ze meteen een staand nummer voor de halve finale. In de tweede omloop werd bij het partuur van (9) Remmelt Bouma, Yde Miedema, Julius de Jong bij geloot. Zij namen het in een spannende strijd op tegen partuur 1, Roel Hoekstra, Tjitse Ben Hoekstra en Wierd Baarda. Uiteindelijk waren het Remmelt Bouma en c.s. die aan het langste eind trokken en wonnen 5-4 en 6-4. Ze werden daarmee de andere halve finalisten. Voor een staand nummer in de finale ging de strijd tussen partuur 4 en 6. (4) André van Dellen, Erik Haitsma en Pytrik van Rosendal tegen (6) Marten Bersma, Sander Kingma en Tjibbe Hansma. De strijd was ongelijk, en André van Dellen en c.s. verloren met 1-5 en 6-6, hiermee stonden Matren Bersma en c.s. in de finale. De strijd in de halve finale ging gelijk op tot 3-3, maar uiteindelijk wist het partuur van (9) Remmelt Bouma en c.s. de winst naar zich toe te trekken en ging met 5-3 en 6-4 naar de finale. In de finale was het partuur van Remmelt Bouma en c.s. op dreef en beslisten spoedig de eindstrijd en wonnen met 5-1 en 6-2.

Na afloop werd, eenieder die op welke manier dan ook deze dag mogelijk had gemaakt, bedankt door de vice-voorzitter en werd de scheidsrechter, Jan Heida, bedankt met een kleine attentie.

Uitslag:
1e Remmelt Bouma (Weidum), Yde Miedema (Bolsward) en Julius de Jong(Ee)
2e Marten Bergsma (Minnertsga), Sander Kingma (Dronryp) en Tsjibbe Hansma (Munein)
3e Hein Rodenhuis (Ried), Sip Jaap Bos (Anjum) en Remco Dijkstra (Berltsum)

(foto's: Lijkle Spijksma

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers