contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Door elkaar loten del onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-05-2014
Tijd11:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSV LONGERHOUW-SCHETTENS
PlaatsSchettens-Longerhouw
Scheidsrechter
1 Roel Hoekstra TERNAARD
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Wierd Baarda DRONRYP
2 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Marcus Frietema AMSTERDAM
Wilco Bijlsma MENAAM
3 Bart Reijenga WITMARSUM
Yme van der Graaf MENAAM
Julius de Jong EE
4 André van Dellen BERLTSUM
Erik Haitsma WOMMELS
Pytrik van Rosendal STIENS
5 Hillebrand Visser MAKKUM
Anne Wind PINGJUM
Jelte Drijfhout POPPENWIER
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Sander Kingma DRONRYP
Tjibbe Hansma MUNEIN
7 Hein Rodenhuis RIED
Sip Jaap Bos ANJUM
Remco Dijkstra BERLTSUM
8 Jelmer Hofstee WJELSRYP
Hielke Miedema STIENS
Chris Outhuijse FRANEKER
9 Remmelt Bouma WEIDUM
Yde Miedema BOLSWARD
Julius de Jong EE

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers