contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del + herk.

4 mei 2014 10:00
Minnertsga
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MINNERTSGA
Wedstrijdsecretaris G. Sinnema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Winnaarsronde
1e prijs: Jelle Pieter vd Walt Tzummarum, Martin Schinkel Dongjum, Jelle Cnossen Bolsward
2e prijs: Menno Galama Tjerkwerd, Hedser Mud Wergea, Pieter Jan Leijenaar Exmorra
3e prijs: Ype Bert vd Logt Makkum, Jeroen de Boer Spannum, Gjalt Sjirk de Groot Mantgum

Verliezersronde:
1e prijs: Gerard de Vries Bitgum, Siard Bloemsma Franeker, Dirk Henk Kuipers Arum
2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Hessel de Groot Scharnegoutum, Taeke Hofman Dronrijp
3e prijs: Hessel de Ree Reduzum, Aron Palma Bitgum, Wessel Hilverda Winsum

Helaas lukt het niet de foto's toe te voegen.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers