contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del + herk

13 juli 2013 10:00
Witmarsum
Categorie Schooljongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV PIM MULIER
Scheidsrechter Kuipers, T.
Wedstrijdsecretaris S.A. de Jong
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Partuur Roel Pieter de Jong wint in Witmarsum

Roel Pieter de Jong uit Ried en Alwin v.d. Weerdt uit Makkum zijn zaterdag winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor schooljonges. In de finale wonnen zij na een 5-2 voorsprong uiteindelijk met 5-4 6-4 van Menno Galema uit Tjerkwerd en Gerben de Boer uit Gaast.
Verder waren er nog derde prijzen voor het partuur van Marc Burger (plaatselijke favoriet) uit Witmarsum en Roeland van der Ploeg uit Ferwert en voor het partuur van Patrick Kramer uit Arum en Ruben Brouwer uit Berlikum.

Winnaarsronde:
1. Roel Pieter de Jong Ried
Alwin v.d. Weerdt Makkum
2. Menno Galema Tjerkwerd
Gerben de Boer Gaast
3. Marc Burger Witmarsum
Roeland van der Ploeg Ferwert
3. Patrick Kramer Arum
Ruben Brouwer Berlikum

Verliezersronde:
1. Durk Ennema Sexbierum
Jort Norder Franeker
2. Jildert Stellingwerf Ferwoude
Gjalt van der Hem Jorwert
3. Jens Visser Minnertsga
Libbe Mud Wergea
4. Wessel van Wier Peins
Jelmer Boomsma Minnertsga

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers