contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del + herk

Aanmeldlijst

Datum13-07-2013
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterKuipers, T.
Aantal deelnemers / parturen: 62
Naam Woonplaats
Albert Feenstra  Makkum 
   
Wesley Vriesema  Minnertsga 
Jort Norder  Franeker 
Bouke Willem Tuinman  Dronryp 
Anton Buwalda  Schettens 
René de Haan  Leeuwarden 
   
Durk Ennema  Sexbierum 
Stefan van der Meer  Baard 
   
Jan Harmen Folkerts  Lollum 
Gerben de Boer  Exmorra 
Willem van Abbema  Schettens 
Jan Sijtsma  Wommels 
Patrick van Dellen  Berltsum 
Roeland van der Ploeg  Ferwert 
Arnout Meijer  Wommels 
Menno Jong  Arum 
Menno Galama  Bolsward 
Hessel Agema  Koarnjum 
Gerard de Vries  Bitgum 
Wessel van Wier  Peins 
   
Djurre Seerden  Franeker 
   
Marc Burger  Witmarsum 
   
   
   
Corné Tuinenga  Berltsum 
Yannick Hielkema  Bitgummole 
   
Jan-Ytse van de Beek  Ingelum 
Jan Tijtsma  Anjum 
Menno van der Weide  Koarnjum 
Gabe-Jan van Popta  Bolsward 
Wytze Wassenaar  Wier 
Bote Groen  Wergea 
Jorrit Boersma  Sint Annaparochie 
Jens Visser  Minnertsga 
Libbe Mud  Wergea 
   
   
   
Taeke Hofman  Dronryp 
Evert Auke Hiemstra  Menaam 
   
Lars Wijma  Makkum fr 
   
Jelmer Boomsma  Minnertsga 
Jolt Vollema  Peins 
Roel Pieter de Jong  Ried 
Bouke Andries Boersma  Reduzum 
   
Paul Dijkstra  Bitgum 
Alwin van der Weerdt  Makkum 
   
Harmen Schuitmaker  Slappeterp 
   
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers